Norra kyrkogården

Foto: Pernilla Gustafsson
Kapell
På kyrkogården finns ett gulputsat åttasidigt kapell som stod färdigt 1867. På ena sidan av kapellet finns en täljstenstavla uppsatt, som togs tillvara när den gamla kyrkan i Nora revs 1878. Texten på tavlan lyder: "Här hafver Gudh giort rät oc lijka, Här liggia fatiga ibland the rika. Nu, I högvisa, kommer och säger, Hvilken aff them dräng eller herr är. Gott ist warhaftig und gerecht. Hir ligt der herr und auch sein knecht. Nun, Ihr weitweisen, trett hir beij, Saget welker knecht oder herr seij. År 1650 förärat af Knut Larson bärgsfogde och. Kristin Andersd." Kapellet är ritat av P. Andersson från Örebro och är renoverat 1923.
 
Kyrkogården
Kyrkogården invigdes år 1865 sedan man beslutat år 1862 att Nora Stad och socken skulle ha en gemensam begravningsplats. Den har utvidgats två gånger, första gången i början av 1900-talet och sedan på 1930-talet. På kyrkogården finns ett antal gravar som omgärdas av stenramar eller häckar samt även en del som omges av järnsstaket. Ytmaterialet i dessa gravar är mönsterkrattad sand.
 
Gravar
Några av de mer namnkunniga är: Dagmar Lange, 1914-1991, författaren Maria Lang. Ludvig Rinman 1815-1890. Som var internationellt känd metallurg, direktör på Jernkontoret och en av stiftarna av föreningen Bergshanteringens vänner. Julius Kristiansson, boktryckare och ledare för Nora Stads och Bergslags tidning under åren 1906-1940
Foto: Pernilla Gustafsson

Kartor Norra kyrkogården (PDF)

Hela kyrkogården 

Kvarter 01                Kvarter 02

Kvarter 03                Kvarter 04

Kvarter 05                Kvarter 06

Kvarter 07                Kvarter 08

Kvarter 09                Kvarter 10

Kvarter 11                Kvarter 12

Kvarter 13                Kvarter 14

Kvarter 15                Kvarter 16

Kvarter 17                Kvarter 18

Kvarter 19                Kvarter 20

Kvarter 21                Kvarter 22

Kvarter 23                Kvarter 24

Kvarter 25                Kvarter 26