Välkommen till Mellösa församling

VARMT VÄLKOMMEN TILL KYRKAN MITT I BYN/SAMHÄLLET!

Mellösa församling är en av fyra församlingar som tillsammans med Flen, Helgesta-Hyltinge, Dunker-Lilla Malma och Bettna församlingar ligger inom Flens kommuns gränser. Församlingen tillhör Strängnäs stift och ingår i Oppunda-Villåttinge kontrakt.

Mitt i det vackra Sörmland ligger orterna Mellösa och Hälleforsnäs som utgör Mellösa församlings geografiska yta. Trots att församlingen är liten så sjuder det av liv och verksamhet. Församlingen ståtar med sex körer, ett dynamiskt gudstjänstliv och verksamheter riktade mot både barn, vuxna och äldre och två fina kyrkor och kyrkogårdar. Vi vill att församlingen ska präglas av öppenhet, gemenskap och evangelium. Det ska vara lätt att hitta till församlingens olika mötesplatser. När vi kommer ska vi känna oss välkomna och sedda men vi ska även få möjlighet att närma oss en tro på Jesus Kristus utifrån våra egna förutsättningar.

Varmt välkommen till oss i Mellösa församling!

Här kan du se vad som finns på församlingens Facebook-sida

Här kan ni se den informationsfilm om Mellösa församling,  som James Hollingworth har gjort!

 

Församlingsblad

Här hittar du senaste församlingsbladen