Välkommen till Mellösa församling

KYRKAN MITT I BYN/SAMHÄLLET. NU STÄLLER VI OM FÖR ATT MÖTA MÄNNISKOR PÅ NYA SÄTT...

Vi lever i oroliga tider då mycket i vår vardag begränsas och påverkas av den pågående Corona pandemin. Mellösa församling vill dock finnas för Dig även i orostider och erbjuder därför:

*Möjlighet att få handlat i Hälleforsnäs och Mellösa. Många hjälps nu åt för att våra äldre ska få hem matvaror, mediciner etc. Förhoppningsvis får de flesta den hjälp som de behöver. Har Du ändå kännedom om någon som behöver hjälp kan Mellösa församling assistera med framförallt matinköp och enklare handräckning. Kontakta kyrkoherde Anne-Christine Yström på telefon: 0761-408960 eller anne-christine.ystrom@svenskakyrkan.se för vidare samordning.

*Möjlighet till samtal. Kontakta kyrkoherde Anne-Christine Yström på telefon: 0761-408960 eller anne-christine.ystrom@svenskakyrkan.se för tidsbokning.

GUDSTJÄNSTER
Även i virustider vill vi kunna fira gudstjänst och mässa utan att någon ska bli smittad. Under hösten fortsätter vi därför att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i våra kyrkorum kommer antalet sittplatser vara begränsat och placerade med avstånd till varandra. Nattvarden ges i två gestalter men handhas helt av tjänstgörande präst. I omsorg om varandra fortsätter vi att tänka på att avstånd, handhygien samt att stanna hemma vid minsta tecken på förkylning. 

LÅT OSS VARA RÄDDA OM OCH INTE FÖR VARANDRA
I en tid av oro är det av vikt att vända oron till omsorg. Vi får tänka på hur vi kan ta hand om varandra på bästa sätt. Att vi undviker fysiskt kontakt sker av respekt för den andra och inte av rädsla. Låt oss ta hand om varandra och fortsätta att tjäna Herren med glädje!

”Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda”. 1 Thess 5:23

 

 

Här kan du se vad som finns på församlingens Facebook-sida

Här kan ni se den informationsfilm om Mellösa församling,  som James Hollingworth har gjort!

 

Information om kommande helgs gudstjänst

Församlingsblad

Här hittar du senaste församlingsbladen