Välkommen till Mellösa församling

VARMT VÄLKOMMEN TILL KYRKAN MITT I BYN/SAMHÄLLET!

Mellösa församling är en av fyra församlingar som tillsammans med Flen, Helgesta-Hyltinge, Dunker-Lilla Malma och Bettna församlingar ligger inom Flens kommuns gränser. Församlingen tillhör Strängnäs stift och ingår i Oppunda-Villåttinge kontrakt.

Mitt i det vackra Sörmland ligger orterna Mellösa och Hälleforsnäs som utgör Mellösa församlings geografiska yta. Trots att församlingen är liten så sjuder det av liv och verksamhet. Församlingen ståtar med sex körer, ett dynamiskt gudstjänstliv och verksamheter riktade mot både barn, vuxna och äldre och två fina kyrkor och kyrkogårdar. Vi vill att församlingen ska präglas av öppenhet, gemenskap och evangelium. Det ska vara lätt att hitta till församlingens olika mötesplatser. När vi kommer ska vi känna oss välkomna och sedda men vi ska även få möjlighet att närma oss en tro på Jesus Kristus utifrån våra egna förutsättningar.

Varmt välkommen till oss i Mellösa församling!

Församlingsblad

Här hittar du senaste församlingsbladen
Någon räcker över en kopp kaffe över ett fikabord.

Verksamhet för vuxna

Här hittar du verksamhet för daglediga vuxna

Soppluncher

Jämna veckor i Mellösa församlingshem.

Tisdagsträffen

Varannan vecka för daglediga

Handarbetsträff

Ojämna veckor, måndag 17.30, Kyrkans hus

Här kan du se vad som finns på församlingens Facebook-sida

Kör & Pyssel

Förskoleklassen - årskurs 5

Ungdomsgården

För dig i årskurs 2-4!

Ungdomskväll

Fredagsaktivitet för dig i årskurs 5-9

Månadens gudstjänster

Varje söndag firar vi gudstjänst i Mellösa kyrka eller i Kyrkans hus

Barnverksamheten

Klapp & Klang, Barn- och föräldracafé, kör och pyssel.

Soppluncher

Jämna veckor i Mellösa församlingshem.

Församlingsblad

Här hittar du senaste församlingsbladen

"Ge en gåva till utlandskyrkan" är inte publicerad

Kvinna sitter på huk och pratar med en liten flicka. De befinner sig på en marknad.

Act Svenska kyrkans blogg

Vi lever alla under samma himmel. Vi har samma rättigheter men verkligheten ser olika ut Läs berättelser och hör röster från Act Svenska kyrkans arbete runt om i världen.

Personuppgiftsbehandling

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Appar

Här kan du läsa om några av Svenska kyrkans appar. Kyrkguiden som hjälper dig hitta kyrkor och evenemang, Kyrkan – en interaktiv app för barn i förskoleåldern och utlandskyrkans app.

"Kyrkan kan stötta dig som sörjer" är inte publicerad

Medlemsskap

Har du funderingar kring medlemskap i Svenska kyrkan?

Kommande kyrkhelg

Här finns information om kommande kyrkhelg och dess texter.

Mitt i kyrkan

Om Mellösa församling

Mellösa församling ligger i Flens kommun, cirka 11 mil sydväst om Stockholm. Församlingen har två kyrkor, i Mellösa och i Hälleforsnäs. Hos oss kan du fira gudstjänst flera gånger i veckan, sjunga i kör, komma förbi för att prata lite och mycket mer. Vi finns till för dig.

Organisation & ekonomi

Högsta beslutande organ i Svenska kyrkan är kyrkomötet och ärkebiskopen är dess främsta företrädare. Svenska kyrkan är indelad i församlingar, kontrakt och stift. Inom Svenska kyrkan finns också pastorat, nationella organ och Svenska kyrkan i utlandet.

Puff