Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mellösa församling

Svenska kyrkan är en mötesplats och en rastplats för alla. Här bär vi tillsammans livets sorg och glädje, misströstan och hoppfullhet, tro och tvivel. Vi är en del av den världsvida kyrkan som genom århundraden haft erfarenhet av Guds närvaro i allt - en kraft starkare än vår egen som går med oss genom allt.

Här kan ni se vår nya informationsfilm.

Stort tack till James Hollingworth som hjälpt oss med detta.