Välkommen till Mellösa församling

KYRKAN MITT I BYN/SAMHÄLLET. NU STÄLLER VI OM FÖR ATT MÖTA MÄNNISKOR PÅ NYA SÄTT.

Med anledning av de nya bestämmelserna från Regeringen som from 24/11 begränsar allmänna sammankomster till max 8 personer anpassar Mellösa församling sina verksamheter samt Gudstjänster enligt följande:

* Övningar samt framträdanden med Mariakören samt Kyrkokören sker under anpassade former under vt 21.
* Soppluncher i Mellösa samt Hälleforsnäs samt verksamheten på Gjutaren i Hälleforsnäs tar paus tills vidare.

Vi följer även FHM samt Flens kommuns rekommendationer som ger barn och unga födda 2005 och framåt möjlighet att fortsätta träffas under anpassade former. Detta innebär att:

* Miniorer, Juniorer, Pyttekörer samt Barnkörer i Församlingshemmet i Mellösa samt Kyrkans Hus i Hälleforsnäs möts tills vidare men under anpassade former vt 21.
* Ungdomsgården samt Ungdomskvällen i Församlingshemmet i Mellösa öppnas tills vidare men under anpassade former under vt 21.
* Konfirmanderna möts tills vidare under anpassade former under vt 21.

VI FORTSÄTTER ATT FIRA GUDSTJÄNST I MELLÖSA SAMT HÄLLEFORSNÄS KYRKOR.

Gudstjänsterna kommer att direktsändas via Församlingens Facebooksida. Med hänsyn till 8-persons-regeln för allmänna sammankomster får vi i första hand hänvisa våra gudstjänstbesökare dit. Vi fortsätter bjuda in till Dop, Vigsel och Begravning i våra kyrkor men även detta i hänsyn till 8 samt för begravningar 20-persons-regeln.

MELLÖSA FÖRSAMLING VILL FINNAS FÖR DIG I KRIS OCH OROSTIDER OCH ERBJUDER FÖLJANDE:

* Möjlighet att komma in i Mellösa kyrka tisdag-torsdag, 11-15 för att tända ljus eller bara för en stilla stund i kyrkbänken. Ring expeditionen på: 0157-600 08 så kommer vi och öppnar kyrkan. 
* Hjälp med handling (eller annan handräckning) eller samtal. Kontakta gärna församlingsexpeditionen på: mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se el 0157-600 08 eller kyrkoherde Anne-Christine Yström: anne-christine.ystrom@svenskakyrkan.se el 076-1408960 så hjälper vi dig vidare.
* Hjälp med bokningar, kyrkogårdsärenden etc via församlingsexpeditionen, tis, ons samt fredag mellan 10-13 på 0157-600 08. Av smittskyddsskäl undanber vi oss dock fysiska besök på expeditionen under vt 21.

LÅT OSS VARA RÄDDA OM OCH INTE FÖR VARANDRA
I en tid av oro är det av vikt att vända oron till omsorg. Vi får tänka på hur vi kan ta hand om varandra på bästa sätt. Att vi undviker fysiskt kontakt sker av respekt för den andra och inte av rädsla. Låt oss ta hand om varandra och fortsätta att tjäna Herren med glädje!

”Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda”. 1 Thess 5:23

GUDSTJÄNSTAGENDOR

Här kan du se vad som finns på församlingens Facebook-sida

Här kan ni se den informationsfilm om Mellösa församling,  som James Hollingworth har gjort!

 

Församlingsblad

Här hittar du senaste församlingsbladen