Foto: Magnus Aronson /Ikon

Verksamhet för vuxna

Här hittar du verksamhet för daglediga vuxna

För fösamlingens vuxna och som har tid för lite verksamhet under dagtid, så har vi en del aktiviteter, både i Hälleforsnäs och Mellösa.
Det är så kallad öppen verksamhet, som för det mesta inte kräver att man föranmäler sig.

Här nedan kan du hitta mer information om verksamheten.

Tisdagsträffen

Varannan vecka för daglediga

Handarbetsträff

Ojämna veckor, måndag 17.30, Kyrkans hus

Soppluncher

Jämna veckor i Mellösa församlingshem.