Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Mellösa församling Besöks- och postadress: Harpsundsvägen 15, 64031 Mellösa Telefon: +46(157)60008 E-post till Mellösa församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Organisation

Du som medlem bestämmer vem som styr i Mellösa församling genom de personer du röstade fram i kyrkovalet. Dessa förtroendevalda personer sitter i kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Tillsammans med Mellösa församlings kyrkoherde Jukka Laari styr de Mellösa församling.

Kyrkorådet – församlingens regering

Kyrkorådet väljs av kyrkofullmäktige. Kyrkorådet har till uppgift att

 • verkställa kyrkofullmäktiges beslut.
 • bereda ärende.
 • leda förvaltning
 • se till att församlingens grundläggande uppgift blir utförd, det vill säga att församlingen firar gudstjänster, bedriver undervisning och utvövar diakoni och mission.

Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga, men protokoll från sammanträdena finns tillgängliga på församlingsexpeditionen.

Kyrkofullmäktige – församlingens riksdag

Kyrkofullmäktige har det övergripande ansvaret för församlingens mål och verksamhet.

Kyrkofullmäktige har bland annat till uppgift att

 • godkänna bokslut.
 • bevilja ansvarsfrihet för kyrkorådet.
 • fastställa församlingens budget, medlems- och begravningsavgift, mål och riktlinjer för församlingens verksamheter, principer för ekonomisk ersättning för de förtroendevalda.
 • välja ledamöter och ersättare till kyrkorådet och kvalificerade revisorer.

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga och öppna för alla. Välkommen.


Kyrkoherden – församlingens verkställande chef

Kyrkoherden är församlingens verkställande chef. Tillsammans med sina anställda ansvarar kyrkoherden för att församlingen når sina mål. Till sin hjälp har kyrkoherden i Mellösa församling

 • en kyrkomusiker.
 • två församlingsvärdinnor.
 • två ekonomer
 • en vaktmästare/kyrkogårdsarbetare.