Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Mellösa församling Besöks- och postadress: Harpsundsvägen 15, 64031 Mellösa Telefon: +46(157)60008 E-post till Mellösa församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkofullmäktige

VAD GÖR KYRKOFULLMÄKTIGE?

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och väljer bland annat kyrkoråd för mandatperiodens fyra år.

Kyrkofullmäktige beslutar om budget och därmed om kyrkoavgift och begravningsavgift. De ska granska och godkänna kyrkorådets förvaltning, fatta beslut i övergripande frågor och fastställa policys och riktlinjer. 

Kyrkofullmäktige fastställer församlingsinstruktionen som gäller för församlingen. Innan kyrkofullmäktige beslutar i ett ärende ska ärendet ha beretts av kyrkorådet. 

Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger om året. Deras möten är öppna för allmänheten.

Sammanträden 2018

12 juni19.00 Mellösa församlingshem
11november 19.00 Kyrkans hus - Hälleforsnäs


Ledamöter kyrkofullmäktige 2018-2021

Arbetarepartiet socialdemokraterna
Nils Johansson (ordförande)
Telefon:
E-post:
Anita Andersson
Marie-Louise Andersson
Jörgen Isaksson
Bengt Karlsson
Torbjörn Löfgren
Angelika Lövgren

Centerpartiet
Bertil Andersson
Birgitta Andersson
Hans Andersson
Claes Arvidsson
Emma Karlsson
Margaretha Mannfeldt (1:e vice orförande)

Kyrkans väl i Mellösa församling
Torbjörn Borg
Kristina Lundgren
Carina Olsson (2:e vice ordförande)
Louise Treschow

ersättare

Arbetarepartiet socialdemokraterna
Anders Andersson
Anders Hammarqvist
Anders Iwerbo
Anita Lundin
Ulf Pettersson

Centerpartiet
Pernilla Andersson
Erik Leonardz

Kyrkans väl i Mellösa församling
Kjell Helmersson
Tuula Ilvonen