Foto: Kristina Strand Larsson / Ikon

Kyrkofullmäktige

VAD GÖR KYRKOFULLMÄKTIGE?

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och väljer bland annat kyrkoråd för mandatperiodens fyra år.

Kyrkofullmäktige beslutar om budget och därmed om kyrkoavgift och begravningsavgift. De ska granska och godkänna kyrkorådets förvaltning, fatta beslut i övergripande frågor och fastställa policys och riktlinjer. 

Kyrkofullmäktige fastställer församlingsinstruktionen som gäller för församlingen. Innan kyrkofullmäktige beslutar i ett ärende ska ärendet ha beretts av kyrkorådet. 

Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger om året. Deras möten är öppna för allmänheten.

Sammanträden 2022

31/5, 19.00, Mellösa församlingshem
1/11, 19.00. Kyrkans hus, Hälleforsnäs

 

Ledamöter kyrkofullmäktige 2022-2025

Arbetarepartiet socialdemokraterna
Nils Johansson (ordförande)
Anita Andersson
Orvar Karlsson
Torbjörn Löfgren
Mari-Louise Andersson

Centerpartiet
Bertil Andersson  (1:e vice orförande)
Birgitta Andersson
Claes Arvidsson
Anders Hermansson
Margaretha Mannfeldt

Kyrkans väl i Mellösa församling
Torbjörn Borg
Kristina Lundgren (2:e vice ordförande)
Carina Olsson  
Tuula Ilvonen

Sverigedemokraterna
Watson George

ersättare

Arbetarepartiet socialdemokraterna
Bengt Karlsson
William Kohlström
Ulf Pettersson

Centerpartiet
Hans Andersson
Annika Arvidsson
Anders Iwerbo

Kyrkans väl i Mellösa församling
Kjell Helmersson
Britt-Marie Nordlander

Arbetsordning för kyrkofullmäktige

EKONomi - Budget - årsredovisning