Foto: Kristina Strand Larsson / Ikon

Kyrkofullmäktige

VAD GÖR KYRKOFULLMÄKTIGE?

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och väljer bland annat kyrkoråd för mandatperiodens fyra år.

Kyrkofullmäktige beslutar om budget och därmed om kyrkoavgift och begravningsavgift. De ska granska och godkänna kyrkorådets förvaltning, fatta beslut i övergripande frågor och fastställa policys och riktlinjer. 

Kyrkofullmäktige fastställer församlingsinstruktionen som gäller för församlingen. Innan kyrkofullmäktige beslutar i ett ärende ska ärendet ha beretts av kyrkorådet. 

Kyrkofullmäktige sammanträder två gånger om året. Deras möten är öppna för allmänheten.

Sammanträden 2020

2 juni19.00 Mellösa församlingshem
3 november 19.00 Kyrkans hus - Hälleforsnäs

Ledamöter kyrkofullmäktige 2018-2021

Arbetarepartiet socialdemokraterna
Nils Johansson (ordförande)
Telefon:
E-post:
Anita Andersson
Marie-Louise Andersson
Jörgen Isaksson
Bengt Karlsson
Torbjörn Löfgren
Morgan Waermö

Centerpartiet
Bertil Andersson
Birgitta Andersson
Hans Andersson
Claes Arvidsson
Emma Karlsson
Margaretha Mannfeldt (1:e vice orförande)

Kyrkans väl i Mellösa församling
Torbjörn Borg
Kristina Lundgren
Carina Olsson (2:e vice ordförande)
Louise Treschow

ersättare

Arbetarepartiet socialdemokraterna
Anders Andersson
Anders Hammarqvist
Anita Lundin
Ulf Pettersson

Centerpartiet
Pernilla Andersson
Erik Leonardz
Anders Iwerbo

Kyrkans väl i Mellösa församling
Kjell Helmersson
Tuula Ilvonen