Foto: Magnus Aronson/Ikon

Vigsel

Bröllop är fest! Ett minne för livet. Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt ger samma legitimitet, men i kyrkan ber vi också om Guds välsignelse över äktenskapet.

VIGSELGUDSTJÄNST

Äktenskap ingås genom att man offentligt samtycker till varandra inför en laglig vigselförättare, minst två vittnen och efter att man genomgått hindersprövning. Äktenskap kan ingås borgerligt eller i kyrkan vid en vigselgudstjänst. Skillnaden är att den kyrkliga vigseln är en gudstjänst där de närvarande ber om Guds välsignelse över paret.  Kyrkan har inga synpunkter på bröllopets storlek eller brudparets klädsel, inte heller om det är någon fest efteråt. Det är innehållet, det offentliga samtycket och att man vill att det ska vara en gudstjänst som är det viktigaste. Alla gudstjänster inom Svenska kyrkan är offentliga och öppna för alla att deltaga i.

En vigsel i Svenska kyrkans ordning följer en given ordning. Men det går ändå bra att göra vigselakten personlig. Man kan t ex be några goda vänner läsa bibeltexter eller förbön, agera som värdar i kyrkan eller sjunga.  Man har även stora möjligheter att påverka valet av musik.

En vigsel i Svenska kyrkans lokaler och i Svenska kyrkans ordning är alltid kostnadsfri så länge en av de två är medlem i Svenska kyrkan.

Det enda man absolut måste göra inför en vigsel är att beställa en hindersprövning.Utan hindersprövning får inte vigselförrättaren viga vare sig borgligt eller kyrkligt. Blanketten finns på Skatteverkets hemsida. En hindersprövning är giltig i fyra månader och kan alltså beställas i god tid. Samtidigt som man gör detta är det bra att lämna in en begäran om namnändring, det ska man göra oavsett om man tänker byta efternamn i samband med vigsel eller ej.

Före vigseln träffas prästen och brudparet för att prata om äktenskapet och om hur vigseln kommer att gå till.

BOKA VIGSEL

Vill du boka en tid för vigsel så är du välkommen att antingen ringa eller besöka oss på pastorsexpeditionen i Vadstena under expeditionstid 10.00-12.00 (ej måndagar och torsdagar). Telefon:  0157 - 600 08. Besöksadress: Harpsundsvägen 15, Mellösa. Det vanligaste är att man har vigsel på lördagar men det går naturligtvis lika bra att låta viga sig en vardag eller söndag. 

Kyrkor och präst

Vi har två kyrkor som ni kan vigas i, Mellösa kyrka och Kyrkans Hus i Hälleforsnäs.
Framförallt är Mellösa kyrka en populära bröllopskyrka, speciellt sommartid. Därför kan det vara bra att boka i god tid om ni önskar en speciell dag och tid. Tillhör ni Mellösa församling men vill gifta er i en kyrka i en annan församling får ni gärna ringa oss. Vi hjälper er gärna att förmedla kontakt med rätt församling.

Den präst som är i tjänst den dag ni valt att gifta er blir er vigselpräst. Önskar ni en annan präst försöker vi lösa det . Det går också bra att ha egen präst som inte är verksam i Mellösa församling. Då kontaktar ni honom eller henne direkt.

Ni behöver två vittnen till vigseln.

Lysning

Lysning är en gammal sed som inte är så vanlig idag. Det innebär att prästen i söndagens mässa läser upp namnen på de som ska gifta sig och församlingen ber för dem.

Vill du boka lysning, ring vår expedition  0157-60008.

Vigselsamtal

Innan vigseln träffas ni och prästen för att prata om meningen och symboliken med vigseln. Ni går igenom praktiska frågor och hur själva vigselgudstjänsten går till.

Det kan vara bra att veta att enligt svensk vigselgudstjänst är mannen och kvinnan jämställda.
Utifrån det perspektivet är det främmande för oss att bruden leds in av sin far.

Utsmyckning i kyrkan

I våra kyrkor finns alltid blommor och ljus på altaret. Valet av blommor och färg följer kyrkoårets liturgiska färger. Vill ni ha andra blommor eller utsmyckningar går detta att ordna mot en kostnad. Kontakta våra vaktmästare för mer information.

Välj gärna andra material än ris att kasta. Fåglarna mår inte bra av ris och det är mycket svårt att städa upp. Alternativ kan vara såpbubblor eller blomblad. 

Musik

Fundera gärna tidigt över vilken musik ni vill ha, både in- och utgångsmusik . Eventuella solister anlitar ni och betalar för själva.
In- och utgångsmusik ingår i vigseln och kostar inget.

Ring gärna och diskutera era låtval med vår kyrkomusiker i god tid.

Välsignelse över ingånget äktenskap

Har ni gift er borgerligt eller enligt en annan ordning än Svenska kyrkan kan ni om ni så önskar i en särskild gudstjänst få kyrkans välsignelse.

Förnya äktenskapslöftena

Efter många år som gifta kan det ibland kännas bra att förnya vigsellöftena. Kanske för att markera  en ny fas i livet.  Kontakta oss gärna för att diskutera hur just ni skulle vilja göra.

ORDNING FÖR VIGSELGUDSTJÄNST

Ordningen för vigselgudstjänst finns i psalmboken (nästan längst bak).
Där kan man läsa vad som ingår och vad det handlar om. Med asterisk (*) anges moment under vilka församlingen står upp. Vigselgudstjänsten kan utformas av präst och musiker i samråd med brudparet. Prästen är ytterst ansvarig för vigselgudstjänsten och dess olika moment. Ordningen nedan är en grundritual.

Inledningsmusik

Lovprisning

Inledningsord

Bibelläsning

* Frågorna

* Bön över ringarna/ringen

* Löftena och ringväxlingen

* Tillkännagivandet

Psalm

Förbön

Välsignelsen

Psalm

Avslutningsmusik

PSALMER

Psalmerna får gärna tala om kärlek mellan människor och mellan Gud och människorna. Det kan också vara trevligt att välja en psalm som anknyter till årstiden, till exempel en sommarpsalm eller julpsalm. Här är några förslag:

82 Gud, se i nåd till dessa två

84 Vi lyfter våra hjärtan

85 Som mannen och kvinnan i glädje

289 Guds kärlek är som stranden

411 Gud har omsorg om vårt släkte

791 Du vet väl om att du är värdefull

199 Den blomstertid nu kommer

200 I denna ljuva sommartid

754 När dagens fylls av fågelsång

751 O, vad världen nu är skön

201 En vänlig grönskas rika dräkt

297 Härlig är jorden

MER OM VIGSEL

Om vigsel på svenskakyrkan.se

 

GUD DEN TREDJE PARTEN

Annica Anderbrant, domprost i Uppsala domkyrkoförsamling
När vi gifter oss i kyrkan och tar emot välsignelsen påminns vi om Guds närvaro. Vi säger ja till att sätta in kärleken i Guds sammanhang, vi lägger den i Guds händer.

– Vi måste inte klara allt själva. Vi kan släppa kontrollen och lita på att livet och kärleken håller utan att vi styr det.

Jag är med er alla dagar till tidens slut (Matteus 28:20). Det är Jesu löfte till oss människor. Vid altaret lovar vi att älska varandra i nöd och lust.

Annica Anderbrant, domprost i Uppsala domkyrkoförsamling

Gud finns hos alla människor och i alla relationer. Osynlig men påtaglig som kärleken.

När vi tänker på dem vi älskar känns de nära även om de befinner sig någon annanstans. Genom stillhet, bön och tankar kan vi ibland förnimma att det finns något mer omkring oss än det vi ser. ” Tredubbel tråd brister inte så snart” (Predikaren 4).

– Gud är den tredje parten i tvåsamheten, fortsätter Annica Anderbrant. Enligt kristen tro är Gud kärlekens källa. Vi är skapade ur kärlek.
Jesu liv vägleder
– Vigsellöftena håller oss ihop. Genom dem uttrycker vi viljan att älska varandra hela livet. Sedan råder naturligtvis ingen över omständigheterna. Livet är sårbart, ibland drabbas vi oförutsägbart.

Vilja och förmåga är inte samma sak. Ibland behöver vi stanna upp och reflektera.

– I kristen tro försöker vi knyta samman varje människas tillvaro med Jesus liv. Vad skulle Jesus ha gjort? Det är en fråga man kan ha som utgångspunkt, säger Annica Anderbrant.