Kyrkor och övriga lokaler

Det är här vi bedriver vår verksamhet

Hälleforsnäs kyrka

Kyrkan används idag endast sparsamt för enstaka gudstjänster och konserter. Merparten av gudstjänstliv samt kyrkliga handlingar sker i intilliggande Kyrkans Hus.

Kyrkans Hus

Kyrkans Hus är numera vår samlingspunkt i Hälleforsnäs. Här bedrivs barn- ungdoms- och vuxenverksamhet. Här firas också våra gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Församlingen har två kyrkor, Mellösa och Hälleforsnäs kyrka.
Sedan påsken 2013 används kyrkan i Hälleforsnäs endast sparsamt, det mesta av gudstjänstliv och verksamheter är överflyttade till intilliggande Kyrkans Hus. Vi brukar dock fira någon enstaka gudstjänst, konsert och ha andra sammankomster med våra barn i Hälleforsnäs kyrka

Övriga lokaler

Kyrkans Hus, Hälleforsnäs.

Gustjänster och förrättningar. Barn- oh pyttekör. Miniorer och Juniorer. Klapp & Klang. Soppluncher.

Församlingshemmet, Mellösa.

Barn- och Pyttekör, Miniorer oh Juniorer. Klapp & Klang, Soppluncher, Ungdomskören, Kyrkokören. Ungdomsgård onsdagar och fredagar.

Sockenstugan, Mellösa

Här finns församlingens pastorsexpedition. Här sitter kyrkoherden, administrativ pesonal, musiker, barnledare och kyrkogårdspersonal.