Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkor och övriga lokaler

Det är här vi bedriver vår verksamhet

Församlingen har två kyrkor, Mellösa och Hälleforsnäs kyrka.
Sedan påsken 2013 används inte kyrkan i Hälleforsnäs i någon större utsträckning längre för gudstjänster och förrättningar, utan all verksamhet är överflyttad till Kyrkans Hus. Vi brukar ha någon enstaka gudstjänst, konserter och andra sammankomster med våra barn iHälleforsnäs kyrka

Övriga lokaler

Kyrkans Hus, Hälleforsnäs.

Gustjänster och förrättningar. Barn- oh pyttekör. Miniorer och Juniorer. Klapp & Klang. Soppluncher.

Församlingshemmet, Mellösa.

Barn- och Pyttekör, Miniorer oh Juniorer. Klapp & Klang, Soppluncher, Ungdomskören, Kyrkokören. Ungdomsgård onsdagar och fredagar.

Sockenstugan, Mellösa

Här finns församlingens pastorsexpedition. Här sitter kyrkoherden, administrativ pesonal, musiker, barnledare och kyrkogårdspersonal.