Personal

Mellösa församling har 7 personer anställda.