Ungdomsverksamheten

Konfirmandundervisning

Konfirmandundervisning i Mellösa församling. Stora frågor kräver stora svar. Vilka är dina? Har alla samma chans? Finns det någon som alltid har rätt? Vilken är världens bästa dag? Varför ska man konfirmera sig? Finns verkligen Gud? Är det du som bestämmer hur du ska leva ditt liv? Får man tycka vad man vill? Konfirmation är inte som du tror…

Ungdomsgården

För dig i årskurs 2-4!

Ungdomskväll

Fredagsaktivitet för dig i årskurs 5-9

Mariakören

Kör för unga kvinnor, ca 13-30 år.