Foto: Örjan Edman

Öppettider

Pastorsexpedition
Telefontid:  tisdag, onsdag & fredag 10.00-12.00 (boka fysiska möten)
Telefon: 0157-60008
E-post: Mellösa församling
POSTADRESS: Harpsundsvägen 15, 642 63Mellösa
BESÖKSADRESS: Harpsundsvägen 15
FAKTURAADRESS: Mellösa församling, Fack 77801587, Box 15018, 750 15 Uppsala, eller maila pdf-faktura till 77801587@faktura.svenskakyrkan.se