Tisdagsträffen

Varannan vecka för daglediga

Välkommen på verksamhet för daglediga. 
Här får vi möjlighet att umgås, samtala och fika tillsammans.

Varannan tisdag, ojämna veckor, med start vecka 35. 
Kl. 13.30 i Kyrkans Hus, Hälleforsnäs. 

Vi serverar fika till en kostnad på 20 kr.