Foto: Jim Elfström/Ikon

Dop

Dopet är en kärleksförklaring från Gud till våra barn och en kärleksförklaring till livets ofattbara mysterium från oss.

DOPGUDSTJÄNST

Liksom våra barn föds ur fostervatten in i våra familjer så blir barnen födda in i kyrkan, vår himmelske förälders familj, genom dopets vatten. De namn vi valt åt våra nya världs- och himmelsmedborgare skriver nu Gud in i livets bok med evighetsbläck. I evighet ser Gud mitt barn med ömhet och kärlek och vill stödja och hjälpa det genom livet. Gud vill också stödja och hjälpa oss att vara föräldrar som framälskar det sanna, äkta och unika hos våra barn. de som föds som original och ska få förbli original.

Dopet kan antingen ingå som en del i söndagens högmässa eller utformas som en fristående gudstjänst. Det vanligaste är att man har dop på lördagar eller söndagar men det går naturligtvis lika bra på en vardag.

Ett dop i Svenska kyrkans ordning följer en given ordning och det finns vissa delar som måste vara med. Men det går ändå bra att göra dopet personligt. Ni föräldrar eller barnets faddrar kan läsa bibeltexter eller be en bön och större syskon kan utifrån ålder hjälpa till med att hälla upp vatten, tända ljus eller hjälpa prästen att torka barnets huvud efter dopet.  Ni har även stora möjligheter att påverka valet av musik.

Under dopgudstjänsten finns det möjlighet, för de som önskar, att ta upp en kollekt till ett ändamål som bestäms tillsammans med prästen.

Innan själva dopet så ska prästen och föräldrarna träffas för att prata om dopet, vad det innebär och hur det kommer att gå till.

 

 

 

Dop i annan församling än hemförsamlingen

Vill ni ha dopet i en annan församling än hos oss i Mellösa församling kontaktar ni den församlingen där dopet ska äga rum.

Sök annan församling i Svenska kyrkan

Dopet kostar ingenting

Själva dopet kostar ingenting, oavsett om ni väljer att döpa ert barn i den egna församlingen eller någon annanstans.

Lån av dopklänning

Mellösa församling har en dopklänning som ni kan låna utan kostnad.
Säg till när ni bokar dopet.

BOKA DOP

Vill du boka en tid för dop för ditt barn eller dig så är du välkommen att ringa. Telefon:  0157-60008. Besöksadress: Harpsundsvägen 15. Du kan också skicka e-post till Mellösa församling.

Det enda vi behöver veta är barnets personnummer.
Det går att boka dop även om ni inte hunnit få barnets fyra sista siffror.

Jag vet inte om det betyder så mycket för mig just nu, fast det känns bra. Mina föräldrar ville att jag skulle välja själv och när det var dags för konfirmation så ville jag åka på läger med mina kompisar och konfirmera mig. Först tyckte jag det lät pinsamt att döpa mig, men prästen förklarade att jag själv kunde bestämma hur jag ville göra det och att det inte behövde vara en massa folk med.

Jennifer 15 år, döpt i samband med konfirmation

Barnets namn anmäler ni inom tre månader från barnets födelse på den blankett ni automatiskt får hemskickad från Skattemyndigheten.

ORDNING FÖR DOPGUDSTJÄNST

Ordningen för dopgudstjänst finns i psalmboken (nästan längst bak). Där kan man läsa vad som ingår och vad det handlar om.  Med asterisk (*) anges när församlingen ska ställa sig upp.  En enkel uppställning kan se ut så här: 

Psalm 
Inledningsord och tackbön 
Evangeliet om Jesus och barnen 
Befrielsebön 
Bibelläsning 
Doptal 
Psalm 
Dopbön (Vatten hälls i dopfunten) 
*Trosbekännelse 
*Dophandlingen 
Välkomnande (överlämnande av dopljus)
Förbön 
Herrens bön 
Välsignelsen 
Psalm 
Sändningsord
Psalmer

PSALMER

Här är förslag på några psalmer som passar bra vid dop. Självklart kan man använda andra psalmer också, t.ex. årstidspsalmer.

21 Måne och sol

41 Vem är det som kommer på vägen?

68 Jag tror på Gud som med sitt ord

193 Gud som haver barnen kär

210 Jag lyfter ögat mot himmelen

248 Tryggare kan ingen vara

297 Härlig är jorden

333 Änglarna sjunger i himlen

378 Gud, hos dig är livets källa

379 Du som var den minstes vän

380 Fader, du som livet tänder

381 Gud har en famn

382 Vi tackar dig vår skapare

383 Med vår glädje över livets under

384 Ett liv ur dina händer

385 I Jesu Kristi namn vi ber

386 Upp ur vilda djupa vatten

606 Det gungar så fint

607 Jag är hos dig min gud

608 Vi sätter oss i ringen

723 När du ser en droppe glittra

724 Gud Fader har skapat mig

744 Barn och stjärnor

745 Dansa med änglarna

791 Du vet väl om att du är värdefull

FADDER

Att bli tillfrågad om att bli fadder är ett fint uppdrag. Du är utvald till att vara ett extra stöd till den som döps. Som fadder är du en förebild som kan visa vägen i livet och finnas till hands med stöd och uppmuntran. Fadderns uppgift är att berätta för fadderbarnet om dopet betydelse och att Gud finns med i livet oavsett vad som händer.  Som fadder kan man påminna om dopdagen till exempel genom att skicka en hälsning. Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning. Det finns bara en enda regel för att kunna bli fadder och det är att man själv är döpt. År 2010 hade 75 procent av alla döpta en fadder.

Tips till dig som ska välja fadder till ditt barn

Vilka är dina tankar kring fadderskapet? Vad innebär fadderskapet för dig? Vem passar bäst in i dina tankar kring fadderskapet? Prata med den du/ni tänkt er så att ni är överrens om vad fadderskapet innebär.

Till dig som är fadder

Att vara fadder är en förmån och en fin uppgift som kan komma att betyda mycket för den döpte och för den som är fadder. Att vara en förebild i livets olika skeden är en stor uppgift. Du får vara en vän som kan stötta och hjälpa i svåra stunder. Be för den som du är fadder för och våga prata med henne eller honom om livets alla frågor. Du som är fadder är själv döpt och är på det sättet en del av de döptas gemenskap. Vid dopgudstjänsten får du som fadder oftast ett Fadderbevis. I detta datum för dopet, namnet på den som döpts och ditt namn. Fadderbevisen brukar också innehålla någon form av bön och text som kan vara till hjälp för dig i din uppgift.

I den första kristna kyrkan, då man främst döpte vuxna, handlade fadderns uppgift om att vara ett stöd i den döptes fortsatta liv som kristen. I äldre tider, och i vissa delar av Sverige, kallades den som bar barnet till dopet för Gudmor eller Gudfar. Att ha faddrar till spädbarn var också under lång tid en social institution. Om dopbarnets föräldrar dog blev det faddrarnas uppgift att gå in som vårdnadshavare. Idag har vi byggt ett samhälle där det finns sociala instanser som ansvarar för individens väl. I dagens fadderuppdrag ligger det ursprungliga uppdraget kvar: att var ett stöd i den döptes fortsatta liv på trons väg.

MER ATT LÄSA OM DOPET

Kristen tro är en tro på en Gud som av kärlek har gett dig och världen liv. I Jesus Kristus visar Gud sin kärlek.

Jesu sista uppmaning till lärjungarna var: Gå ut och döp och lär människor. Texten här intill berättar om detta. Det var så kyrkan startade: Jesus, som hade korsfästs, uppstod och kom tillbaka till lärjungarna gav dem ett viktigt uppdrag. Ni ska döpa människor och ni ska berätta allt som jag har lärt er.

I snart 2000 år har kristna människor gjort just detta. I dopet knyts berättelsen om Jesus Kristus ihop med vattnet och blir en helig handling, ett sakrament. Ett sakrament är en handling där vi tror att Gud finns med och verkar.

Vi kallar oss kristna, eftersom Kristus är ett av de namn som Jesus vänner kallade honom. Ordet Kristus är grekiska och betyder Herre. Herre användes när man tilltalade en person som man såg upp till och som man hade som sin lärare och förebild. Att vara döpt innebär att tillhöra Kristus tillsammans med alla andra döpta.

Korsets tecken

Vid dopet kan prästen säga: ”Tag emot korsets tecken på din panna, på din mun och på ditt hjärta. Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne kallar dig att vara hans lärjunge”. Det är en inbjudan att låta Jesus inspirera tankarna, orden och hela livet. Orden uttrycker också hur Gud följer den döpte på hennes eller hans vandring i livet.

Världsvid gemenskap
Det kristna dopet sker över hela världen, i många olika miljöer och på många olika språk. Vi döps in i en världsvid kyrka och vi blir samtidigt medlemmar i den församling där vi bor.

För mig har det inte betytt någonting. Jag är inte religiös och när jag döptes var det bara något man gjorde. Jag är döpt hemma i vardagsrummet av byns präst. När vi fick barn döpte vi dem i kyrkan, det var så man skulle göra. Kanske funderar man mer på vad man gör i dag än förr?

Gunnar 74, döpt som barn

Symboler i kyrkan

När dopet sker i en kyrka finns det där många symboler som berättar om dopet och om Jesu närvaro hos oss i liv och död. Dopfunten med vattnet påminner om livet som vi får som en gåva. Det kan finnas en duva över dopfunten, symbolen för Guds sätt att vara hos oss genom sin ande. Duvan kan också få oss att tänka på fred. Altartavlan kanske visar några scener ur Jesu liv. Korset och ljuset visar på hur Gud kan vara hos oss både när livet är svårt och när det är fyllt av glädje.

MER OM DOPET

Om dop på svenskakyrkan.se
Dopsajten