Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Häggenås-Lit-Kyrkås församling vill vara en mötesplats mellan himmel och jord. Tillsammans är nyckelordet – tillsammans med Gud och varandra.

Information om personuppgiftsincident

Svenska kyrkan vill informera dig om en personuppgiftsincident som skedde i samband med att kyrkan utsattes för ett cyberangrepp i november 2023. Syftet med informationen är att berätta vad som hänt och vilka åtgärder kyrkan vidtagit. Vi ger även generella tips på vad du kan göra själv för att skydda dina personuppgifter.

Dataskyddsombud

Kontakt med dataskyddsombud

Patrik Jonasson
IT-Säkerhetsbolaget i Skandinavien AB
556915-8990
Direkt: 070-924 92 50

dataskydd@itsakerhetsbolaget.se 

Kontakt med lokal dataskyddssamordnare

Jenny Arvehed
Häggenås-Lit-Kyrkås församling
Förvaltningadministratör
Direkt: 0642-44 101

jenny.arvehed@svenskakyrkan.se 

Barn

För er mellan 0 och 12 år.

Ungdom

För dig som går sjuan och uppåt...

Vuxna

Syförening - Internationella gruppen - Vuxenkörer

Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj. Det är också en fin tradition som går långt tillbaka i historien.

Konfirmation

Detta är några ord till dig som är nyfiken på vad konfirmation är.

Vigsel/Bröllop/Välsignelse

Svenska kyrkan i Häggenås-Lit-Kyrkås erbjuder vigsel i alla våra fyra kyrkor.

Begravning

Födelse och död berör det heliga. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir annat smått. Livet är större än det som i övrigt upptar oss. Livet - och döden i sin tur -vetter mot det okända.

Kontakt

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Besöks- och postadress

Lits prästbord 115
836 92 Lit

haggenas-lit-kyrkas.forsamling@svenskakyrkan.se

Öppet- och telefontid

Pastorsexpeditionen 0642-44 100

Måndag-Fredag 9.00-12.00
Torsdag stängt

Kyrkogårdsförvaltningen 0642-44 120

Måndag-Onsdag 9.30-11.00. Torsdag 12.30-14.00

Swish

Församlingen har 2 swishnummer att använda.

Endast för kollekt 123 501 52 43. Ange kollektdagens datum i meddelanderutan!

För andra gåvor 123 142 27 08. Var noga att ange vad pengarna ska gå till, fråga ansvariga. Till exempel Musik i sommarkväll eller Församlingsafton

Studiecirklar och kulturevenemang sker i samarbete med Sensus