Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Häggenås-Lit-Kyrkås församling vill vara en mötesplats mellan himmel och jord. Tillsammans är nyckelordet – tillsammans med Gud och varandra.

Vad händer efter Kyrkovalet?

Läs här och få valresultatet

Kontakt

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Besöks- och postadress

Lits prästbord 115
836 92 Lit

E-post

Öppet- och telefontid

Pastorsexpeditionen 0642-44 100

Måndag-Fredag 9.00-12.00
Torsdag stängt

Kyrkogårdsförvaltningen 0642-44 120

Måndag-Onsdag 9.30-11.00. Torsdag 12.30-14.00

Swish

Församlingen har 2 swishnummer att använda.

Endast för kollekt 123 501 52 43. Ange kollektdagens datum i meddelanderutan!

För andra gåvor 123 142 27 08. Var noga att ange vad pengarna ska gå till, fråga ansvariga. Till exempel Musik i sommarkväll eller Församlingsafton