Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Häggenås-Lit-Kyrkås församling vill vara en mötesplats mellan himmel och jord. Tillsammans är nyckelordet – tillsammans med Gud och varandra.

Barn

För er mellan 0 och 12 år.

Ungdom

För dig som går sjuan och uppåt...

Vuxna

Syförening - Internationella gruppen - Vuxenkörer

Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest då vi firar att den som döps blir en del i Guds stora familj. Det är också en fin tradition som går långt tillbaka i historien.

Konfirmation

Detta är några ord till dig som är nyfiken på vad konfirmation är.

Vigsel/Bröllop/Välsignelse

Svenska kyrkan i Häggenås-Lit-Kyrkås erbjuder vigsel i alla våra fyra kyrkor.

Begravning

Födelse och död berör det heliga. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir annat smått. Livet är större än det som i övrigt upptar oss. Livet - och döden i sin tur -vetter mot det okända.

Kontakt

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Besöks- och postadress

Lits prästbord 115
836 92 Lit

haggenas-lit-kyrkas.forsamling@svenskakyrkan.se

Öppet- och telefontid

Pastorsexpeditionen 0642-44 100

Måndag-Fredag 9.00-12.00
Torsdag stängt

Kyrkogårdsförvaltningen 0642-44 120

Måndag-Onsdag 9.30-11.00. Torsdag 12.30-14.00

Swish

Församlingen har 2 swishnummer att använda.

Endast för kollekt 123 501 52 43. Ange kollektdagens datum i meddelanderutan!

För andra gåvor 123 142 27 08. Var noga att ange vad pengarna ska gå till, fråga ansvariga. Till exempel Musik i sommarkväll eller Församlingsafton

Studiecirklar och kulturevenemang sker i samarbete med Sensus