Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Häggenås-Lit-Kyrkås församling vill vara en mötesplats mellan himmel och jord. Tillsammans är nyckelordet – tillsammans med Gud och varandra.

Swish

Församlingen har 2 swishnummer som går att använda.

Endast för kollekt 123 501 52 43. Ange kollektdagens datum i meddelanderutan!

För andra gåvor 123 142 27 08. Var noga att ange vad pengarna ska gå till, fråga ansvariga. Till exempel Musik i sommarkväll eller Församlingsafton

Dataskydd

I maj 2018 blir EU:s dataskyddsförordning (GDPR) svensk lag. Syftet med förordningen är att ge oss människor större kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i system och register.

Vi värnar om din säkerhet. För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Mer info https://www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/dataskyddsforordningen---gdpr