Meny

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Häggenås-Lit-Kyrkås församling vill vara en mötesplats mellan himmel och jord. Tillsammans är nyckelordet – tillsammans med Gud och varandra.

Swish

Församlingen har 2 swishnummer som går att använda.

Endast för kollekt 123 501 52 43. Ange kollektdagens datum i meddelanderutan!

För andra gåvor 123 142 27 08. Var noga att ange vad pengarna ska gå till, fråga ansvariga. Till exempel Musik i sommarkväll eller Församlingsafton