Dataskydd

Du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen

I maj 2018 blir EU:s dataskyddsförordning (GDPR) Svensk lag. Syftet med förordningen är att ge oss människor större kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i system och register.

Vi värnar om din säkerhet. För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Häggenås-Lit-Kyrkås församling, 252004-2942

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud och dataskyddssamordnare nedan

Dataskyddsombud

Kontakt med dataskyddsombud

Per Edström
IT-Säkerhetsbolaget i Skandinavien AB
556915-8990
Direkt: 072-446 27-27

per.edstrom@itsakerhetsbolaget.se 

Kontakt med lokal dataskyddssamordnare

Jenny Arvehed
Häggenås-Lit-Kyrkås församling
Förvaltningadministratör
Direkt: 0642-44 101

jenny.arvehed@svenskakyrkan.se