Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir annat smått. Livet är större än det som i övrigt upptar oss. Livet - och döden i sin tur -vetter mot det okända.

I livets slutskede

Svenska kyrkan Häggenås-Lit-Kyrkås finns till hands både för den som är i livets slutskede och för anhöriga för samtal, bön och sjukkommunion (nattvard). Du kan alltid nå oss via tjänstgörande präst (telefon 0642-44 100).

När någon anhörig har avlidit

Ta snarast kontakt med pastorsexpeditionen, telefon 0642-44 100.

Då kan vi tillsammans planera:
• själaringning (sker normalt dagen efter dödsfallet),
• tid och plats för begravningsgudstjänst och eventuell lokal för minnesstund (om ni inte vet vilken dag ni önskar, så kan vi göra en preliminär bokning)
• hur kontakt tas inför  möte med prästen som ansvarar för begravningsgudstjänsten
• tid för tacksägelse i samband med gudstjänst
• gravplats och om ni önskar jordbegravning eller kremering (urngrav, askgravplats, askgravlund eller minneslund) och tid för urnnedsättning
• få klarhet i vad begravningsbyrå ska bistå dig med till begravningen

Därefter kan dödsboet ta kontakt med en  begravningsbyrå för att beställa de tjänster man önskar av dem.

Foto: Alex & Martin /Ikon

Om min anhörig inte var medlem

Vår ståndpunkt i denna fråga är klar: Den avlidnes önskan väger tungt. Om personen valt att stå utanför den kyrkliga gemenskapen så skall det respekteras, även när personen avlidit.

Det innebär att kyrklig begravning inte är möjlig. De anhöriga får ordna med borgerlig begravning eller helt avstå från begravningsakt.  

Gravsättningen är däremot en rättighet för alla. Svenska kyrkan är huvudman för begravningsväsendet i Sverige ansvarar för allt som har med gravsättning att göra. Kostnaderna för begravningsväsendet är dessutom skilt från kyrkans egen verksamhet och särredovisas bl a på skattsedeln.

Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravningsgudstjänst

Livet är en gåva av Gud. Samtidigt är livet bräckligt och skört.

Kris och sorg

Händelser som förändrar våra liv kan präglas av största lycka eller djupaste sorg.

I stället för blommor

Till minne av den som avlidit kan man skänka pengar till olika ändamål.

Begravningsplatser

I Häggenås-Lit-Kyrkås finns 3 begravningsplatser, samt en gammal vid Kyrkås gamla kyrka som inte används längre

Gravsättning

För många människor är jordbegravning den självklara begravningsformen. För andra är det kremation.

Gravrätt och gravskötsel

Gravrättsinnehavarens ansvar