Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir annat smått. Livet är större än det som i övrigt upptar oss. Livet - och döden i sin tur -vetter mot det okända.

I livets slutskede

Svenska kyrkan Häggenås-Lit-Kyrkås finns till hands både för den som är i livets slutskede och för anhöriga för samtal, bön och sjukkommunion (nattvard). Du kan alltid nå oss via tjänstgörande präst (telefon 0642-44 100).

När någon anhörig har avlidit

Ta snarast kontakt med pastorsexpeditionen, telefon 0642-44 100.

Då kan vi tillsammans planera:
• själaringning (sker normalt dagen efter dödsfallet),
• tid och plats för begravningsgudstjänst och eventuell lokal för minnesstund (om ni inte vet vilken dag ni önskar, så kan vi göra en preliminär bokning)
• hur kontakt tas inför möte med prästen som ansvarar för begravningsgudstjänsten
• tid för tacksägelse i samband med gudstjänst
• gravplats och om ni önskar jordbegravning eller kremering (urngrav, askgravplats, askgravlund eller minneslund) och tid för urnnedsättning
• få klarhet i vad begravningsbyrå ska bistå dig med till begravningen

Därefter kan dödsboet ta kontakt med en  begravningsbyrå för att beställa de tjänster man önskar av dem.

Foto: Alex & Martin /Ikon

Om min anhörig inte var medlem

Vår ståndpunkt i denna fråga är klar: Den avlidnes önskan väger tungt. Om personen valt att stå utanför den kyrkliga gemenskapen så skall det respekteras, även när personen avlidit.

Det innebär att kyrklig begravning inte är möjlig. De anhöriga får ordna med borgerlig begravning eller helt avstå från begravningsakt.  

Gravsättningen är däremot en rättighet för alla. Svenska kyrkan är huvudman för begravningsväsendet i Sverige ansvarar för allt som har med gravsättning att göra. Kostnaderna för begravningsväsendet är dessutom skilt från kyrkans egen verksamhet och särredovisas bl a på skattsedeln.

Kostnader som begravningsavgiften täcker

Det här täcker begravningsavgiften för den som var folkbokförd i Sverige:

  • gravplats i 25 år
  • gravsättning
  • transporter av den avlidna inom huvudmannens förvaltningsområde fram till gravsättningen, och i förekommande fall till krematorium och särskild gravplats
  • kremering
  • lokal för förvaring och visning av stoftet
  • tillgång till lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  • skötsel och underhåll av allmänna begravningsplater.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravningsgudstjänst

Livet är en gåva av Gud. Samtidigt är livet bräckligt och skört.

Kris och sorg

Händelser som förändrar våra liv kan präglas av största lycka eller djupaste sorg.

I stället för blommor

Till minne av den som avlidit kan man skänka pengar till olika ändamål.

Begravningsplatser

I Häggenås-Lit-Kyrkås finns 3 begravningsplatser, samt en gammal vid Kyrkås gamla kyrka som inte används längre

Gravsättning

För många människor är jordbegravning den självklara begravningsformen. För andra är det kremation.

Gravrätt och gravskötsel

Gravrättsinnehavarens ansvar

Svenska kyrkans gemensamma webbsidor om begravning och sorg

En liten vit sten med texten Älskade morfar.

När någon dör

Vem tar hand om kroppen när någon dör? Vilka räknas som närmast anhöriga och vad ska de göra? Här kan du läsa om vad som ska göras när någon dör, och av vem.

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Planera en kyrklig begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för dig som blir kvar. I kyrkan kan du dela sorgen med någon som lyssnar och förstår.