Förtroendevalda medarbetare

De som styr Svenska kyrkan väljs vid kyrkoval som äger rum var fjärde år. Svenska kyrkan är en demokratisk organisation.

Nedan kan du läsa om vilka som finns med och bestämmer inom Svenska kyrkan i Häggenås-Lit-Kyrkås. Du kan också ladda hem protokoll och läsa om de beslut som fattats

kyrkofullmäktige

 Vilka är med i kyrkofullmäktige? 

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och består av 17 ledamöter samt 9 ersättare. De sammanträder tre-fyra gånger per år och är offentliga
 

Kyrkorådet

 Vilka är med i kyrkorådet?

Kyrkorådet värnar om kyrkans grundläggande uppgifter, fattar beslut om ekonomi och förvaltning, utarbetar övergripande riktlinjer, mål och visioner tillsammans med personalen samt bereder ärenden som kyrkofullmäktige ska fatta beslut om. Kyrkorådet sammanträder cirka åtta gånger per år. Kyrkorådet består av 9 förtroendevalda samt kyrkoherden. Dessutom finns 5 ersättare.