Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vigsel/Bröllop/Välsignelse

Svenska kyrkan i Häggenås-Lit-Kyrkås erbjuder vigsel i alla våra fyra kyrkor.

Vill ni veta mera om vigsel, både rent praktiskt, men också innehållsmässigt så tveka inte att höra av er till oss på pastorsexpeditionen. Brudkronor finns att låna i varje kyrka.

Vigsel/bröllopsförfrågan

Här kan du göra en förfrågan om vigsel genom webben.

Vigsel

Själva vigseln är en juridiskt akt som regleras i vår lagstiftning, men att vigas enligt några av Svenska kyrkans vigselordningar är i första hand det tillfälle då vi får välsigna två människor som bestämt sig för att leva i gemenskap med varandra. Vigselakten är inte särskilt lång. Därför gör det inget om man gör vigselgudtjänsten lite längre. Vänner och släktingar som spelar, sjunger eller läser dikter gör vigseln mera personlig. Många lever i tron att en kyrklig vigsel måste vara något stort och påkostat. Det är både rätt och fel. Varje par som vill vigas bestämmer själva hur mycket arbete och pengar man vill lägga på sin vigsel. Eller snarare: Vigselakten i kyrkan är gratis för den som tillhör Svenska kyrkan. Det som kostar är kringarrangemang med kläder, fest med mera. I kyrkan viger vi par som kommer med endast ett par vittnen, och par med hundratals inbjudna gäster - inget sätt är mer rätt än något annat.

Intyg om hindersprövning

Tänk på att ni behöver hindersprövning från Skatteverket. Klicka på länken här nedanför för att komma till rätt plats på Skatteverkets hemsida

Vigselsamtalet

Inför vigseln har brudparet samtal med prästen. Där går man igenom de olika delana, dels om det praktiska kring själva vigselakten men också om relationen. Det viktiga är att ni ser prästen som en samarbetspartner i något av det mest betydelsefulla och roligaste ni gör i livet. Vigselsamtalet kan vara ett sätt att tänka efter före, så att tankar och känslor kommer med och inte dränks av nervositet eller rädsla att göra "fel" i kyrkan. När ni och prästen i lugn och ro talat igenom hur man gör och meningen och symboliken - då är det lättare att vara närvarnde helt och fullt i det som sker i kyrkan.

Musik

Vilka psalmer som ni vill ha under vigseln bestämmer ni tillsammans med prästen under vigselsamtalet. Om någon, förutom kyrkomusikern, ska spela eller sjunga under vigselakten och behöver ackompanjemang, är det bra att ta kontakt med tjänstgörande kyrkomusiker några veckor innan vigseln. Det kan också vara bra att kontakta kyrkomusikern ifall ni har några särskilda önskemål eller vill ha tips på inledande och avslutande orgelmusik. Vilken kyrkomusiker som tjänstgör kan ni få veta vid vigselsamtalet eller genom att kontakta pastorexpeditionen.

Vigsel i kyrkan

I människors vänskap och kärlek till varandra anar vi också Guds kärlek. Det gäller all vänskap liksom relationen mellan två människor. I äktenskapet kan vi se en glimt av Gud i en annan person och förmedla något av Guds närvaro till den andra. Det är en offentlig markering att två människor vill leva tillsammans. Vigsel är att möta människor i deras glädje. Vigseln är en livsbejakande bekräftelse på att människor vill ta ansvar för varandra och hjälpa varandra att hantera livet.
 Själva kyrkorummet förstärker stämningen av högtid och allvar. Det finns givna ritualer för Svenska kyrkans vigselakter; vigselgudstjänst, vigselgudstjänst för par av samma kön, vigselgudstjänst med mässa samt välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap. De kyrkliga vigselakterna präglas av Guds närvaro i våra mänskliga liv och relationer. Att vigas i kyrkan med bön och Guds välsignelse över kärleksrelationen stärker gemenskapen och samhörigheten.

Foto: Magnus Aronson /Ikon
Foto: Joakim Carlström /Ikon

Andra bra sidor om bröllp finns på nätet. dessa nedan är dock inte Svenska kyrkans sidor, utan privata sidor. med information om saker som man kan behöva veta.

Bröllopsguiden

Bröllopstorget

 

 

Foto: Syda Productions /Shutterstock