Om Häggenås Lit Kyrkås församling

Vardagens verklighet, allt det jordiska, delar vi alla – glädje och sorg, stillastående och förändring, ro och oro, tillit och misstro. Likaså frågorna om meningen med det hela och alla varför när livet inte alls blev som vi drömde och tänkte – det blir det ju sällan. Mitt i allt detta som vi kallar livet har vi en önskan att vår församling ska få vara med och dela liv, mening, verklighet, vardag och helg med dig.

Din församling mellan himmel och jord!

Det finns en psalm som talar om jordelivet och vad det är att vara människa och samtidigt förmedlar den ett budskap om Gud och det himmelska. I den psalmen tycker jag att himmel och jord möts. Jag tänker på Lina Sandells ord i psalm 249 ”Blott en dag ett ögonblick i sänder……”. Slå gärna upp den och läs eller sjung för dig själv.

Tillsammans är nyckelordet – tillsammans med Gud och varandra.

Att kyrkan hos oss lyfter fram Jesus som medvandrare och förebild och visar på vägar att gå och också gestaltar och pekar på ett hopp bortom det jordiska. Vi är ju inte bara jordiska, varelser med fysiska behov utan också himmelska med ett andligt behov och att församlingen med våra kyrkor i centrum får bli den mötesplats där Gud och människa, himmel och jord med allt vad det innebär ryms. Jordklotet som vi lever på är begränsat, men himmelen är gränslös och ofattbar i sin storhet. Så vill församlingen vara i sin syn på människan dvs. gränsöverskridande i bemärkelsen att alla utan undantag ska känna sig välkomna och sedda. Tonen hos oss ska vara öppen, vänlig och inbjudande. Ja detta är min vision av Häggenås-Lit-Kyrkås församling som en mötesplats mellan himmel och jord och du är välkommen att dela den och hjälpa till att förverkliga den.

Om Häggenås-Lit-Kyrkås

Häggenås-Lit-Kyrkås församling är en landsbygdsförsamling och utgör norra delen av Östersunds kommun. I församlingen bor ca 4 300 människor och kyrkotillhörigheten är hög, ca 89%. Avståndet mellan byn Lillsjöhögen längst ner i sydöst och byn Munkflohögen i nordväst är ca 8 mil. Bygden präglas av jord och skogskultur och består av många gamla byar som idag lever och där så gott som varje fastighet är bebodd. I tätorten Lit finns bank, affär, hälsocentral, apotek, särskilt boende och offentlig service. Även i Häggenås finns det affär och bensinmack. Föreningslivet är brett, med många föreningar för många olika intressen t ex idrott, hembygden, jakt och fiske.

Den kyrkliga tillhörigheten är hög och antalet utträden är få. Kyrkans närvaro i livet för församlingsborna har alltid varit högst påtaglig. Man värnar sin kyrka och församling och våra gudstjänster ute i byarna har alltid många deltagare.