Vuxna

Syförening - Internationella gruppen - Vuxenkörer

Vuxengrupper

I vår församling finns ett par "Vuxengrupper". I Kyrkås lever och frodas något så ovanligt, åtminstone numera, som en Syförening med ett 15 tal medlemmar. Syföreningen är en mötesplats för skratt och humor likväl som för djup och allvar. Att samla in pengar till olika hjälpprojekt, däribland Svenska kyrkans internationella arbete, är en uppgift som Syföreningen valt att göra. Kontakt Kyrkoherde Malin Olsson Berggren 0642-44103 malin.olsson@svenskakyrkan.se 

Församlingens internationella grupp arbetar med stort engagemang och stor fantasi för att finner vägar att i huvudsak samla in pengar till viktiga och livsnödvändiga ändamål. De stora insamlingsperioderna är främst faste- och jultiden. Om du är intresserad att vara med kontakta samordnare Kjell Thuvall 0642-44 104, kjell.thuvall@svenskakyrkan.se  

Körer för stora

Körer för vuxna

Vuxengruppernas möten annonseras genom hemsidan, anslag och predikoturer.

Samtliga grupper är öppna för den som vill delta - välkommen du också!

Välkommen att höra av dig till Pastorsexpeditionen