Foto: Marie Arvidsson

Kyrkås kyrka

Med befolkningsökningen under 1800-talets första hälft kom behovet av en större kyrka i Kyrkås.

I det längsta hade man strävat efter att undvika ett nytt dyrbart kyrkobygge och istället planerat att utvidga den gamla kyrkan. (Se Kyrkås gamla kyrka) Då definitivt beslut fattades år 1836 att bygga en ny kyrka fanns planer på att riva den gamla kyrkan. Lyckligtvis övergavs dessa planer.
 

Till nya kyrkan utarbetades en ritning vid överintendentsämbetet, motsvarighet till nuvarande Kungliga Byggnadsstyrelsen. Ritningen som förvaras i riksarkivet är signerad den mångsidige och välkände Fredrik Wilhelm Scholander (1816-1881), Stockholm. Scholander var arkitekt vid överintendentämbetet, sedermera professor vid Konstakademien och en av de ledande bland tidens arkitekter. Uppdraget att bygga Kyrkås ny kyrka gick till Ivar Pålsson från Lungre by, med några undantag har originalritningen av Scholander följts.
Kyrkås kyrka är i stram nyklassicistisk stil och invigdes år 1845 och står som ett vackert exempel på 1800-talets kyrkoarkitektur, som kring århundradets mitt präglades av ljus och rymd.