Foto: Marie Arvidsson

Kyrkor

I församlingen finns det fyra kyrkor

Häggenås kyrka

I en sluttning nedanför byn Österåsen med utsikt över skogslanden ligger Häggenås kyrka

Lits kyrka

Lits nya kyrka i nyklassicistisk stil med gulrappade gråstensmurar och vita hörnlisener stod färdig 1797.

Kyrkås kyrka

Med befolkningsökningen under 1800-talets första hälft kom behovet av en större kyrka i Kyrkås.

Kyrkås gamla kyrka

Sockennamnet Kyrkås finns i urkunderna för första gången år 1435 och visar att senast vid denna tidpunkt har kyrkan funnits. Den ås, som namnet syftar på är benämndes tidigare Hjällsjöåsen. Vid någon tidpunkt mellan 1407 och 1435 har sockennamnet Hjällsjö utbytts mot Kyrkås.