Foto: Kimmo Mäkelä

Kyrkogårdsförvaltningen

Vid frågor om grav- och urnnedsättningar, samt övriga frågor gällande begravningsplatser kontakta kyrkogårdsförvaltningen 0642-44 120. Telefontider måndag-onsdag 9.30-11.00. Torsdag 12.30-14.00.