Foto: Kimmo Mäkelä

Kyrkogårdsförvaltningen

Vid frågor om grav- och urnnedsättningar, samt övriga frågor gällande begravningsplatser kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogårdsförvaltningen

Häggenås-Lit-Kyrkås församling

Telefontid

Kyrkogårdsförvaltningen 0642-44 120
Måndag-Onsdag 9.30-11.00. Torsdag 12.30-14.00

Besöks- och postadress

Lits prästbord 115
836 92 Lit

haggenas-lit-kyrkas.forsamling@svenskakyrkan.se