Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vaktmästeri

Vid frågor om grav- och urnnedsättningar, samt övriga frågor gällande begravningsplatser kontakta vaktmästeriet 0642-44 120.