Barn

För er mellan 0 och 12 år.

Kyrkans barntimmar

För 5 åringar

Körer för små i Häggenås

Kom med och sjung i någon av församlingens barnkörer.

Körer för små i Lit

Kom med och sjung i någon av församlingens barnkörer.

Körer för små i Kyrkås

Kom med och sjung i någon av församlingens barnkörer.