Musik i församlingen

Körer i församlingen

Körer för stora

Kom med och sjung i någon av församlingens vuxenkörer.

Körer för unga

Kom med och sjung i församlingens ungdomskör

Körer för små i Häggenås

Kom med och sjung i någon av församlingens barnkörer.

Körer för små i Lit

Kom med och sjung i någon av församlingens barnkörer.

Körer för små i Kyrkås

Kom med och sjung i någon av församlingens barnkörer.