Foto: Marie Arvidsson

Häggenås kyrka

I en sluttning nedanför byn Österåsen med utsikt över skogslanden ligger Häggenås kyrka

År 1831 revs medeltidskyrkan i Häggenås och under de närmast följande åren uppfördes en tempelliknande byggnad, med 1700-talskyrkan i grannsocknen Lit som förebild. Den nya kyrkan, ritat av byggmästaren Lars David Geting och Överintendentsämbetets arkitekt Samuel Enander, stod färdig 1837.

Kyrkans läge, i en sluttning nedanför byn Österåsen med utsikt över skogslanden norr om Östersund, ligger avskilt från tätorten Häggenås genom skog.
I området kring kyrkan finns också kyrkogård, gravkapell, ekonomibyggnader och ett församlingshem. Några hundra meter norrut hittar man ruinerna efter kyrkans medeltida föregångare, med tillhörande timrade logar och härbren.
Häggenås kyrka genomgick en omfattande renovering under åren 1921-1922, där konstnären Olof Ahlberg bidrog genom att dekorera de nybyggda vindfången vid väst- och sydingångarna.
I och med renoveringen blev Häggenås också den andra kyrkan i Norrland att förses med elektriska bänkvärmare. Några av de tidiga radiatorerna från detta värmesystem har sparats och finns kvar än idag, trots att kyrkans värme är vattenburen sedan 2004.