Svenska kyrkan får pris för Masurienhjälpen i Polen

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkan får en utmärkelse av den Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen för de insatser som gjordes i Masurien efter andra världskriget. Prästen Daniel Cederberg och hans medarbetare gjorde då stora insatser i ett krigsdrabbat Polen. Detta blev känt som Kyrkliga Masurienhjälpen, ett engagemang som sedan kanaliserades i Lutherhjälpen som bildades 1947.

Efter andra världskriget var levnadsförhållandena svåra i Polen, inte minst för masurerna som levde under tryck från katolska kyrkan och inte ansågs vara lojala polacker utan snarare tyskorienterade på grund av sin evangeliska identitet. Hungersnöden var också svår. Därför tog Daniel Cederberg initiativ till att bilda Kyrkliga Masurienhjälpen. Detta skedde den 18 oktober 1946 efter att ha misslyckats med att få andra organisationer i Sverige att ta sig an masurerna. Invånarna i Masurien fick mat och kläder oavsett nationalitet, bekännelse eller kön. De fick också medicinsk och pastoral vård.

– Det är viktigt och glädjande att den hjälpinsats som Daniel Cederberg tog initiativ till blir ihågkommen. Det stärker också drivkraften i vårt internationella hjälparbete idag och i framtiden. Jag är tacksam för Svenska kyrkans relation till den lutherska kyrkan i Polen som trots sin litenhet bidrar med så mycket i det polska samhället, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Utmärkelsen, Princess Anna Wazówna Church Award, delas ut i Warszawa nu på fredag i samband med den Evangelisk-Augsburgska kyrkans firande av reformationen. På plats är då ärkebiskop Antje som ingår i den polska kyrkans hederskommitté för reformationsfirandet, samt Uppsalabiskopen Ragnar Persenius som är i Polen för att under tre dagar medverka i reformationsfirandet. Uppsala stift är sedan 20 år tillbaka vänkyrka med Evangelisk-Augsburgska kyrkan i Polen.

Den högtidliga prisutdelningen sker i närvaro av Polens president, Andrzej Duda. Dessutom finns även ett par av Daniel Cederbergs barn på plats.    

Princess Anna Wazówna Church Award är ett nyinrättat pris av den lutherska kyrkan i Polen och delas alltså ut för första gången. Det är uppkallat efter prinsessan Anna Wazówna som var en välutbildad protestant, och en person som trots sitt eget lidande hjälpte många andra.