John Sund välkommnar Barbro Lilja Brattgård
Foto: Ingrid del Castillo

Guds ord på teckenspråk

Nyhet Publicerad Ändrad

Tacksägelsedagens mässa i Leksands kyrka firades på teckenspråk och svenska när Barbro lilja Brattgård välkomnandes i Leksands kyrka

”Det är ett stort steg att döva i församlingen får Guds ord direkt på teckenspråk”, säger stiftkonsulent Åsa Grönberg när Barbro Lilja Brattgård välkomnas till pastoratet under Tacksägelsedagens mässa.   I bänkarna sitter  många döva från Västavik och andra delar av stiftet. Kyrkan fylls inte av applåder som vi hörande är vana vid utan av uppåtriktade händer vända mot varandra, som vrids fram och in ett par gånger.

Kyrkoherde John Sund överlämnar också några symboliska gåvor till Barbro Lilja Brattgård, en reflexväxt att synas i, en isskrapa för klar sikt, och Rune Lindströms bok;  Ett Spel om en Wäg som till Himla bär.  Livets väg är sällan spikrak och så även arbetet med att få en teckenspråkig präst till Leksands pastorat. Barbro riktar därför ett särskilt tack till Kyrkorådets ordförande, Karl Henrik Eriksson som lagt ned mycket energi att förverkliga denna dag.

För 500 år sedan kämpade Martin Luther för att alla skulle få Guds ord på sitt eget språk. Och nu gäller det även döva i Västerås stift

Under gudstjänsten  medverkar flera döva och Västanviks teckspråkskör. Barbro bär en ovanlig mässhake med färgglada handavtryck som en konfirmandgrupp gjort för länge sedan. Det var inte något inplanerat men passade väl in i sammanhanget. ”Den bara hängde där bland alla andra liturgiska plagg.  Döva blev jätteglada”, förklarar Barbro efteråt.

Omvänd situation

Barbro predikar på teckenspråk som översätts till svenska . Det här är en omvänd situation och något ovant för hörande i församlingen. Hela gudstjänstens tempo upplevs annorlunda.  ”Pauserna under trosbekännelsen gör att man faktiskt hinner tänka över vad man egentligen säger och inte bara rabblar upp det som man annars brukar göra” säger en församlingsbo efteråt vid kaffet.  ”Ett annat uttryck för nattvard är eukaristi, det är ett grekiskt ord för tacksägelse. Vi tackar för att vi får ta emot Kristus i bröd och vin ”, säger Barbro innan församlingen bjuds in till nattvardsfirande. Yvonne Yaskari från Västerås framför en nattvardspoesi. Den tolkas inte men  det poetiska uttrycket gör att alla kan förstå innehållet.

 

Teckenspråkligt arbete i stiftet och Leksand

Barbro har sin anställning i Leksands pastorat, där många döva bor. Hon kommer även finnas på Västanviks folkhögskola med stöd och samtal.

Halva arbetstiden lägger Barbro i Leksands pastorat och resten av tiden i övriga stiftet. Det innebär att döva i hela Västerås stift nu får en rik, kyrklig verksamhet på sitt första språk – teckenspråk. ”För 500 år sedan kämpade Martin Luther för att alla skulle få Guds ord på sitt eget språk. Och nu gäller det även döva i Västerås stift,  – Guds ord på teckenspråk !” säger Barbro.