Meny

Dop

Dopet är en gåva till oss från Gud och i dopet upptas och innesluts Du i kyrkans gemenskap.

Svenska kyrkan döper inte bara spädbarn utan människor i alla åldrar.
Vi erbjuder  dop- och konfirmationsundervisning i grupp eller enskilt.

Genom dopet tillhör man Svenska kyrkan - Leksand, Djura och Siljansnäs församling. Dopet sker i rent vatten – en förutsättning för liv. Det är ur fostervatten som liv föds fram. Alla som döps får ett dopbevis och ett dopljus med en vacker ljustake. DopIjuset tänds från det stora påskljuset och är en symbol för att vi i dopet får del av Kristi död och uppståndelse.

Faddrar
I samband med dop kan man ha faddrar om man vill. Faddrar har ett särskilt ansvar för barnets andliga fostran, någon som kan berätta om den kristna tron och uppmärksammar barnets dopdag. De måste vara döpta. Ofta är det någon släkting eller nära vän till barnet. Faddrarna får ett särskilt fadderbrev som minne av dopet. 

Medlemskap i väntan på dop
Dopet är medlemsgrundande i Svenska kyrkan. Man föds alltså inte Iängre in i kyrkan. Om ni som föräldrar vill att ert barn ska tillhöra Svenska kyrkan, men föredrar att vänta med att döpa ert barn, går det också bra. Då registreras barnet som medlem i Svenska kyrkan i avaktan på dop tills barnet har fyllt 18 år
Anmälan görs till pastorsexpeditionen i Leksand på tel: 0247-80 700.

När och var?
Eftersom dopet innebär ett upptagande i Guds familj, i kyrkan och i församlingen, ser vi gärna att dopet sker i kyrkan i samband med söndagens gudstjänst. Dopet kan också förättas efter söndagsgudstjänsten eller lördagar på särskilda dop-tider. Sommartid kan vi även erbjuda dop utomhus och finns önskemål om dop i hemmet så går det också bra.

Dopklänningen

Det finns inget krav på särskild klädsel vid dopet. Enligt gammal tradition är dopklänningen vit och "för lång". -en symbolik för att barnet ska växa i tro. Dopklänningar finns för utlån i olika storlekar och utförande på pastorsexpeditionen i Leksand.

Ring oss gärna: 0247-80700