Vuxen

Vi vill vara en öppen mötesplats och verka för en kyrka som rymmer livets alla skiften, sorg och glädje brustenhet, tvivel och tro. Välkommen att vara delaktig i vår gemenskap där vi alla är kyrka tillsammans.

Vuxenverksamheten i våra församlingar erbjuder en rad aktiviteter. Varje månad  ordnas gemenskapsträffar för daglediga och öppna samtalsgrupper. Vi har  bibelstudier, tema helger, korta retreater och pilgrimsvandring  under sommaren. Vuxna erbjuds även undervisning som tjänar som förberedelse för vuxendop och konfirmation.

Verksamhet för vuxna i Leksand

Välkommen till våra öppna gemenskapsträffar bibelstudiegrupp och ideellt engagerade

Internationella gruppen

Vuxenverksamhet i Siljansnäs

Välkommen till våra trivselträffar gröt frukostar. Här kan du även förena nytta med nöje genom att delta i våra välgörenhetsgrupper.

Öppet hus träff i Djura Sockenstuga

För vuxna , Djura församling

Välkommen till Öppet Hus, Grötfrukostar och Stickcafé!