Kör & Musikverksamhet

Vad vore en gudstjänstlivet utan musik och sång? Våra församlingar erbjuder kör- och musikverksamhet för barn och vuxna.

Åhls kyrkokör övar

Kör och musik i Åhl

Åhls församling har både vuxenkör och barnkör. Musiker och solister medverkar ofta vid våra gudstjänster.

Spelmän, Barnkör och vuxenkörerer

Kör och Musikliv, Leksand

Leksands församling har körer för nästan alla åldrar. Välkommen och sjung gammal som ung!

vuxen och barn körer sjunger

Kör och musik i Siljansnäs

Församlingen har ett rikt musikliv med vuxen- och barnkörer samt undervisning för barn på piano och fiol.