Dopvatten hälls i dopfunt
Foto: Albin Hillert/Ikon

Vuxendop och konfirmation

Det finns ingen åldersgräns för dop eller konfirmation. Många döps senare i livet, ofta i samband med konfirmation.

 Vuxendop 

Om du tidigare är döpt i en annan kyrka behöver du inte döpas igen, så länge dopet skedde i Faderns, Sonens och den Heliga Andens namn.

Beroende på vad du tidigare känner till om kyrkans tro, bekännelse och lära får du någon form av dopundervisning eller samtal som förberedelse till dopet. Dopet sker sedan antingen i en ordinarie gudstjänst eller vid en mer avskild dopgudstjänst. 

Dopet är ingen trosprestation utan förblir alltid detsamma: en gåva från Gud som drar in oss i Guds kärlek och Guds kärleks seger över all ondska och allt mörker. 

Konfirmation

Konfirmationen innebär att du bekräftar ditt dop. Du är en del av den kristna gemenskapen.  

Undervisning

Ljus och anteckningsbok
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Konfirmationen föregås av någon form av undervisning eller samtal. Ibland  erbjuder våra församlingar olika träffar kring livsfrågor och kristen tro som kan leda till en konfirmation.

Är du inte konfirmerad tidigare och  känner ett behov att ta det steget kontakta en präst i din församling eller Kyrkoherde för att hitta en lämplig form.

Präster i Leksands pastorat