Samtal

Behöver du någon att prata med? Vi erbjuder stödjande samtal

samtal
Foto: Ingrid del Castillo

Behöver du någon att samtala med?

Våra diakoner och präster erbjuder Dig samtal:  
Det kan vara din livssituation, sorg, sjukdom, andra livskriser
 
Vi har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Ring för ett medmänskligt samtal:    
Janne Rydell, diakon: 0247-80747    
Sten Boman, präst: 070-2611635

Nummer till fler präster och diakoner

Jourhavade präst

 Du kan även ringa jourhavande präst kl 21.00-6.00
Ring 112 och be att få bli kopplad tillJourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan.