Personal

Kontaktinformation för anställda inom pastoratet.

Administration

Hanna Borgs

Leksands Pastorat

Vik. kommunikatör

Präster

Diakoner

Musiker

Församlingsvärd

Barn och Ungdom

Kyrkogårdsexpedition / Vaktmästare

Magnus Johansson

Leksands Pastorat

Kyrkogårdschef