samtal med våra diakoner
Foto: Ingrid del Castillo

Diakoni

Diakoni kommer från det grekiska ordet diakonos – en person som handlar på uppdrag av någon annan. Kyrkans diakoner arbetar på Kristi uppdrag. Diakonerna finns till som stöd och hjälp för människor som är utsatta eller som behöver någon som lyssnar.

samtal

Samtal

Behöver du någon att prata med? Vi erbjuder stödjande samtal

Matbanken

Vill du vara med och värna om miljön? I samarbete med ICA Mårtas, Hemköp och Leksands Knäckebröd i Leksand tar vi hand om produkter som bland annat passerat bäst-före-datum. Det kan vara både färskvaror som butiken fryst in och torrvaror.

Blad med daggdroppar

Levavidare

När du hamnat i sorg kan vi erbjuda dig som mist din livskamrat eller en nära anhörig att gå med i en leva vidare grupp

Råd och stöd i ekonomiska frågor

Du som bor i Djura-, Åhl-, Leksands- eller Siljansnäs församlingar har möjlighet att söka ekonomisk hjälp hos vår diakonassistent Birgitta Liljeblom.
Öppet varannan tisdag, jämna veckor, mellan 15.00 – 16.30
S:t Persgården, Leksand (en trappa upp).

Var beredd att ha dokumentation om din ekonomiska situation tillgänglig.
Som hjälp att orientera dig i vad som behövs kan du gärna använda vår blankett: blankett för utskrift.

Kontakt: Diakoniassistent Birgitta Liljeblom

birgitta.liljeblom@svenskakyrkan.se

0247-807 30

Medmänniskor

 En diakons uppgifter kan variera lite beroende på församling men det gemensamma är drivkraften att vara medmänniska. Ofta handlar det om det enkla mötet, att se människan.

En diakon / diakonassistent har tystnadsplikt- det innebär att allt som sägs stannar rummet.