Diakoni

Diakoni kommer från det grekiska ordet diakonos – en person som handlar på uppdrag av någon annan. Kyrkans diakoner arbetar på Kristi uppdrag. Diakonerna finns till som stöd och hjälp för människor som är utsatta eller som behöver helt enkelt någon som lyssnar.

Medmänniskor

Våra diakoner i pastoratet heter Janne Rydell, Hans Jansson, Johanna Vinter och Liss Anna Holmdahl . De arbetar på olika sätt i våra tre församlingar men den gemensamma drivkraften är att vara medmänniska. Ofta handlar det om det enkla mötet. Att se människan. En blick eller en kram kan räcka länge. Våra diakoner har tystnadsplikt det innebär att allt som sägs stannar mellan Dig och diakonen.

Ekonomiskt bistånd

Du som behöver söka ekonomiskt stöd i Djura , Siljansnäs eller Leksands församling kan ladda ned blankett för utskrift.

Ansökningsblankett finns även att hämta i våra församlingar: S:t Persgården, Leksand, Djura sockenstuga eller i Siljansnäs kyrka.

Mottagningstid

Vår diakon Janne Rydell är tillgänglig
för samtal och hjälp att fylla i blanketten .
tel:  0247-80747

Lämna meddelande på telefonsvararen om telefonen är obemannad så ringer vi upp dig.

    Diakonala satsningar