Blad med daggdroppar
Foto: Ingrid del Castillo

Leva vidare grupp

När du hamnat i sorg kan vi erbjuda dig som mist din livskamrat eller en nära anhörig att gå med i en Leva vidare grupp

När du hamnat i SORG ...
Finns det möjlighet för dig att bearbeta sorgen. 

Kontakta:
Diakon Hans Jansson Hans Jansson 0247-80750