Blad med daggdroppar
Foto: Ingrid del Castillo

Levavidare

När du hamnat i sorg kan vi erbjuda dig som mist din livskamrat eller en nära anhörig att gå med i en grupp som vi kallar Leva-vidare.

När du hamnat i SORG ...
Finns det möjlighet för dig att bearbeta sorgen.  

Kontakta:
Diakon Hans Jansson hans.jansson@svenskakyrkan.se 0247-80750