Inför en begravning

När en människa dör kan det kännas overkligt för de efter- levande. Fram till begravningen är det många praktiska saker som ska ordnas och beslut som ska tas. Här hittar du information och svar på några av alla de frågor man kan få inför en begravning.

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Kontakta oss gärna vid frågor om gravar, gravskötsel och dylikt.

Pastorsexpeditionen

Pastorsexpeditionen

Här arbetar kyrkoherde, och pastoratets administrativa personal. Kontakta oss i frågor om dop, vigsel, begravning mm. samt allmänna frågor som gäller församlingsliv.

Begravningsuppgifter

Svenska kyrkan ansvarar på statens uppdrag för begravningsuppgifterna för alla medborgare, även dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Om du anlitar en begravningsbyrå ordnar den med bokningen.

Bokningar görs på  pastorsexpeditionen i Leksand

Att tänka på 

Kostnaderna för begravning kan tyckas stora. I det första skedet när en nära anhörig har avlidit har man kanske inte kraft att undersöka olika möjligheter att begränsa de aktuella kostnaderna. Det kan vara värt att få igång en diskussion i familjen om hur man som anhörig skulle vilja ha det. 

Vad du får göra själv:

 • svepa den avlidne och använda egen svepdräkt *
 •  tillverka kista *
 • transportera den döde * 
 •  lägga minnessaker i kistan *
 • dekorera kistan *
 • använda eget bårtäcke *
 • hjälpa till vid begravningen (bära kistan, ta emot och anteckna kransar och blommor, visa gästerna tillrätta, ordna med eventuella bilar etc.)
 • engagera sångare eller musiker **
 • ta med jord till mullpåkastningen *
 • sänka kistan i graven
 • sprida askan i havet (tillstånd krävs från länsstyrelsen)

  Man måste inte
 • ha någon begravningsgudstjänst.
 • ha någon annons i tidningen.
 • ha någon gravsten *
 • ha mullpåkastning. Man kan istället be prästen att göra korstecken.

Avgiftsfria tjänster inom Leksands pastorat

 • bisättning (förvaring av den avlidne fram till begravningen)
 • gravplats
 • gravöppning, grävning
 • kremering  
 • gravsättning av kista eller urna eller jordning/ spridning av askan samt iordningsställande av gravplatsen, 

Som kyrkotillhörig har du rätt till: 

 • upplåtelse av kyrka
 • präst, begravningsgudstjänst
 • kyrkomusiker

Begravningsgudstjänsten är offentlig
Gudstjänster är offentliga i församlingens kyrkor och kapell. Detta innebär att även begravningar är offentliga. Väljer man att i dödsannonsen skriva "i enskildhet" eller "i stillhet" etc är man alltså inte garanterad att begravningen sker i total enskildhet. Andra besökare får inte stängas ute. Ett bättre alternativ kan då vara att annonsera i efterhand.

Askan måste gravsättas inom ett år efter kremeringen.

*   ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen för information
** ta kontakt med tjänstgörande musiker alternativt tjänstgörande präst 
Om Begravning (PDF för nedladdning)

LÄS MER I HÄFTET "OM BEGRAVNING"
”Om begravning” är en skrift som riktar sig till alla som har frågor kring hur begravningar fungerar i Sverige. Här förklaras vad begravningsverksamhet är och vad som ingår i begravningsavgiften. Här finns svar på olika frågor som anhöriga ofta ställs inför i samband med dödsfall.