Tyst minut, bön och ljuständning

Nyhet Publicerad

Kl 12 fredag 18 augusti ringer klockorna i Kungsholms kyrka till samling för en tyst minut, bön och ljuständning. Kungsholms kyrka är öppen från kl 10. Vi samlar oss för att hedra de döda och skadade i terrorattackerna i Spanien, för alla drabbade, skrämda och skräckslagna - och deras närmaste. Också för alla som vid händelser som denna återupplever sorg och skräck. Och för de vilseledda.

Tröstens Gud, var hos dem som sörjer sin kära.
Barmhärtighetens Gud, var hos dem som är skadade.
Hoppets Gud, var hos räddningsarbetarna.
Kärlekens Gud, var hos dem som är rädda.
Du som har givit oss livet, glädjen att leva tillsammans,
hjälp oss att inte fastna i uppgivenhet.
Låt inte terror och hot få sista ordet.
Ge oss mod och kraft att kämpa mot ondskan.
Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Amen
Biskop Eva Brunne