Riddarna av S:t Pers nyckel
Foto: Ingrid del Castillo

Riddarna dubbas

Nyhet Publicerad

Det är söndagen före pingst och barnen som gått i Leksands församlings riddarskola blir nu dubbade till Riddare av S:t Pers Nyckel i samband med söndagens medeltidsinspirerade mässa i Leksands kyrka.

Idag är det även Leksands Medeltidsmarknad och de blivande riddarna går i procession från marknadsplatsen fram till kyrkporten tillsammans med församlingen och tidsenligt klädda riddare till häst.  ”Vilka fina sköldar ni har", säger en av de ståtliga riddarna från hästryggen till riddarbarnen som samlas utanför kyrkporten.

Uppställning med Riddarna
Foto: Ingrid del Castillo

I tio månader har riddargruppen, som består av barn i åldrarna 10-13 år, träffats på S:t Persgården. Under lekfulla former har de tagit till sig de ridderliga dygderna: tålamod, ärlighet, vänskap,  tjänstvillighet och trofasthet.  ”Denna söndag är vi samlade kring ett löfte att allt levande ska bäras av Guds kärlek… löftet innebär att han själv ska närvara ”, säger prästen Joel Ludvigson i sin predikan. Han syftar på den Helige Ande som Jesus lovade sina lärjungar skulle komma och vägleda deras och våra liv i fortsättningen. ”Hur påverkar löftet oss att älska och hur kommer det till uttryck i våra liv? … Det är här våra riddare kommer in", säger Joel.

Dagens psaltarpsalm (33:18-22) beskriver Gud som vår hjälp och sköld. ”Riddarna har sina sköldar och är älskade och skyddade av Gud. Den skölden är Guds kärlek och är inget som vi ska gömma oss bakom utan sänka den för att möta människor med riddarnas dygder ”, säger Joel i sin predikan.

Under mässan kommer alla riddarna fram för att antingen ta emot nattvarden eller bli välsignade av Joel Ludvigsson, som också varit en av deras ledare under tiden som de gått i riddarskola. Direkt efter gudstjänsten dubbas riddarna ute på kyrkogården av fritidsledaren Mikael Demasure under högtidliga former. Var och en av riddarna får ett inramat riddarbevis med sig hem medan de ridderliga dygderna får leva vidare i barnens hjärtan. Kärlekens väg inåt är att förstå sitt eget värde och utåt att möta andra.