Kungsholms kyrka renoveras

Nyhet Publicerad

Kungsholms kyrka blir snart ännu vackrare! Sommaren och sensommaren 2017 kommer kyrkans fasad att renoveras. Den nuvarande fasaden behöver repareras och målas på nytt.

- Detta har varit beslutat av Kyrkorådet och på gång i flera år, men den 18 maj fick vi beslutet från Stadsbyggnadskontoret. Det innebär att arbetet sätter igång så snart som möjligt, så det ska hinna bli klart till vintern. Ställningar och arbeten betyder att verksamheten begränsas under vardagarna, men vi behöver inte stänga som andra innerstadskyrkor, säger Michael Persson, kyrkoherde i Västermalms församling.

Detta medför att fasaden kommer att vara täckt av ställningar under tiden slutet av maj till förmodligen slutet av november 2017.

- Jag beklagar att vår vackra kyrka inte kommer att ha ett lika vackert yttre som den brukar. Men försäkrar att nu kommer kyrkan att stå emot väder och vind bättre i många år. Än en gång vill jag beklaga eventuella olägenheter på grund av fasadrenoveringen och säga tack till alla medlemmar i Svenska kyrkan som gör denna reparation möjlig, säger Michael Persson.