Öppet Hus i Zurich

Nyhet Publicerad

12 januari 2017 är inställt

Öppet hus i Zurich denna vecka Torsdag 12 januari är inställt på grund av sjukdom. Vi tackar för ert förstående

Kyrkoherde Magnus Nordström