Per  Rönnegård välkomnas
Foto: Ingrid del Castillo

Ny präst i Siljansnäs

Nyhet Publicerad Ändrad

Per Rönnegård är församlingens nye präst

Under en familjegudtjänst den 23 oktober välkomnandes  Per Rönnegård varmt av församlingen. Att kyrkokören och barnkören stämmer upp med en skräddarsydd välkomstsång, vittnar om att längtan att få en präst till bygden varit stor .

Det är tredje  gången kyrkoherde John Sund välkomnar en präst i pastoratet och det börjar  nu bli tradition att den nye prästen får de symboliska gåvorna för synlighet i församlingen  och andlig klarsyn som är en reflexväst och en isskrapa. När nattvarden intagits och välsignelsen lästs är det dags för det många barn gått och längtat efter; tårta snittar och saft.

 Per, som tidigare arbetat i Bjurs församling och dessförinnan i Gävle, är glad att få återvända till byn Rönnas och verka i Leksands pastorat.  Vägen till prästyrket har inte varit självklar.  " Jag bär på ett tungt arv" förklarar Per och syftar till prästerna på båda sidor i släkten. Studier och många medmänskliga erfarenheter  ledde till en insikt om att det var trots allt präst han skulle bli. Per vigdes 2011 i Uppsala stift. Bilden av kyrkan tar han från erfarenheterna i Taizé - en kyrka  med tydligt centrum utan trösklar.