Krav på namnunderskrift

Nyhet Publicerad

Det räcker inte att mejla in en anmälan för den som vill gå ur Svenska kyrkan, inte heller med bank-id.

Vi beklagar att i dagsläget  kan vi inte erbjuda möjligheten att göra digitala utträden. Det beror framför allt på att det behövs en ändring i kyrkoordningen. Det återstår också en del arbete innan kyrkan kan hantera digitala handlingar på ett bra sätt.

Ett beslut om utträde kan få stor betydelse för den som berörs. Den som går ur avsäger sig en begravningsgudstjänst i kyrkan, så till vida personen inte tillhör ett annat samfund. Det är något som i vissa fall visat sig vara svårt för anhöriga att acceptera. Det är därför viktigt att kyrkan försäkrar sig om att en anmälan lämnas av den person som ska utträda och inte av någon annan person.  
Läs mer på kyrkans FAQ om digitala underskrifter

Du avslutar ditt medlemskap genom att beställa eller landda ned en blakett om utträde . Blanketten skickas in till  din församling med underskrift. Läs mer