Foto: Ewa Almqvist

​Svenska kyrkan på plats under OS i Rio

Nyhet Publicerad

Under OS i Rio kommer Svenska kyrkan att erbjuda mötesplatser för svenskar på plats, och finnas till hands med bland annat krisberedskap och samtalsmöjligheter. Det är femte gången i rad som Svenska kyrkan följer sina landsmän till ett OS, denna gång i samarbete med norska Sjömanskyrkan.

 

Olof Olsson, präst i Halmstad, ska leda kyrkans arbete under OS i Rio 2016, då fyra präster och ett antal volontärer kommer att arbeta på plats. Olof Olsson har lång erfarenhet av utlandstjänst, bland annat sex år i Brasilien (Rio, Sao Paolo och Buenos Aires), och kan både omgivningarna och språket.
– Att följa svenskar ute i världen är utlandskyrkans uppdrag. Vi vet hur viktigt det är att kunna vara till hjälp för människor som fått problem av olika slag. Det kan handla om olycka, sjukdom eller dödsfall.

Förutom Olof Olsson kommer följande präster att arbeta i Rio under OS:
Lena Brolin, Uppsala, tidigare kyrkoherde i Svenska kyrkan i Brasilien.
Ann-Katrin Bosbach, Uppsala. Har tidigare arbetat både på svenska kyrkan i Berlin och i Brasilien.
Nicklas Fahlgren, Uppsala, har arbetat för Svenska kyrkan i Peru.

Mötesplats mellan tävlingar
Svenska kyrkan vill erbjuda en mötesplats mellan tävlingar och event. En plats där man kan sitta ner en stund, men även få stöd, hjälp och tips av olika slag. Mötesplatsen blir på en centralt belägen bar alldeles vid stranden på Copacabana, där kyrkan får ha sin ”egen hörna”. Där finns det möjlighet att följa spelen på TV-skärmar, få råd och tips och personliga samtal för den som så önskar.
– Vi planerar även att ha en enkel gudstjänst på denna bar och eventuellt en del andra arrangemang, säger Olof Olsson.

Kyrkans personal kommer att cirkulera på Copacabana med en specialdesignad isvagn, för att knyta kontakt med svenskar och andra nordbor, bjuda på gratis vatten och berätta om kyrkans närvaro under OS. Vid behov kommer de utsända också göra sjukbesök, häktesbesök och ge stöd om någon blir utsatt för rån eller liknande. Om någon kris eller katastrof skulle inträffa, samarbetar Svenska kyrkan precis som tidigare med utrikesdepartementet och svenska ambassaden, med särskild beredskap och journummer.

Vill påverka
Att OS hålls i Rio drabbar människor på olika sätt, både positivt och negativt – men OS kan också sätta fokus på landet och dess miljö med gatubarn, droger och fattigdom, menar Olof Olsson.
– Därför kommer Svenska kyrkan att anknyta till sociala projekt i Rio för att hjälpa till att uppmärksamma situationen och påverka för en förändring till det bättre.

OS i Rio pågår den 5-21 augusti. Efter OS håller staden även de paralympiska spelen den 7-18 september, då Svenska kyrkan också finns på plats med utsända präster och volontärer. 

Som hemma - fast utomlands
Svenska kyrkan finns etablerad på 42 platser i 24 länder världen över. På ytterligare ett 80-tal platser firar man regelbundet gudstjänst. Varje år får Svenska kyrkans församlingar i andra länder en miljon besök.

Utlandsförsamlingarna arbetar på samma sätt som en församling i Sverige. Gudstjänsten står i centrum och omsorgen om medmänniskan är en viktig del i arbetet. Personal och frivilliga besöker svenskar på sjukhus, ombord på båtar och i fängelser.

Svenska kyrkan i utlandet har också en viktig uppgift att fylla genom sin speciella kompetens att hjälpa drabbade och anhöriga, vid olyckor och katastrofer som berör svenskar utomlands.