På väg till Pizza-budet
Foto: ingrid del Castillo

Från dröm till insikt

Nyhet Publicerad Ändrad

Under årets konfirmandredovisning i Leksands kyrka åker man moppe i kyrkan och toaletten blir en metafor för syndabekännelsen och förlåtelsen.

I grova drag delas konfirmandåret i Leksands pastorat in i tre faser: Fadern -Våra rötter, historia, språk för det som vi inte kan se men upplever. Sonen -Jesu liv, buden, påsken, Anden – den sista veckan då tiden ägnas åt att få ihop konfirmationsredovisningen. Det är en stor övning i Helig Ande, d. v. s att våga lita på att Gud har koll på vad som ska hända. Redovisningen vid konfirmationsgudstjänsten speglar delar av det som ungdomarna har tagit till sig under året.

Årets redovisning heter "Den inre resan…på gott och ont"  Vi får följa en ung mans resa till insikt. Isac eller Casi, som han numera kallar sig, är på väg till utlandet för att köpa billigt öl. Under resan somnar han. Ynglingen, som har vänt på sitt namn och någonstans på vägen tappat bort sig själv och sina rötter finner sig själv igen genom drömmarnas berättelser. Det handlar om alkohol, terrorattentat, sex, kärlek, svek, och att konfrontera sina rädslor.

den andliga hygienen är minst lika viktig som den kroppsliga.

I en dröm åker ett ungt par moped till pizzerian Pizza-Budet där de beställer pizzan Tio Guds Bud.  Efter att ha ätit det åttonde budbiten, Du skall inte bära falsk vittnesbörd, känner de plötsligt att de behöver de gå på toaletten och göra sig av med sådant som de ångrar.

Detta speglar ett särskilt inslag i konfirmationsläsningen där undervisningen sker inne på handikapptoaletten, stor nog för alla att trägas in i. Toaletten är en metafor för syndabekännelsen och förlåtelsen. Förlåtelsen förutsätter att man släpper på allt ”skit ” som tynger själen.  Därav kommer begreppet ”toalett-teologi” som konfirmandernas präst Sten Boman myntat. Konfirmanderna får lära sig att den andliga hygienen är minst lika viktig som den kroppsliga.

Genom drömmarna, kommer Casi, den fiktive unge mannen i redovisningen, till insikt att rädslorna han burit på har blockerat kontakten med Gud som är livskraften. Han förstår att det han lärde sig under konfirmationen faktiskt stämmer och han öppnar sig och finner ro. Rädslor är alla rotade i rädslan för döden och den rädslan övervanns i påskens mysterium.

En kraftfull låt bryter fram och alla fyrtioåtta konfirmander är samlade under korset i koret och sjunger gospellåten Oh Happy day som avslutning.
Konfirmationsläsning

Konfirmationsläsningen sker under hösten och våren och sker i samarbete med  Åhls pastorat. Det börjar med en inskrivning och gudstjänst i september. Konfirmanderna går i regel på en träff i veckan. Träffarna sker på olika dagar beroende på vilka lektioner man väljer att gå på.  Ett läger per termin ordnas. Konfirmation sker i regel i slutet av maj. I Leksands pastorat är det tradition att alla konfirmander bär folkdräkt under konfirmation- och högmässogudstjänsten. Om man saknar dräkt kan man hyra. Församlingen står då för kostnaderna.