Utställning om klimaträttvisa

Nyhet Publicerad Ändrad

En utställning med klimatvittnen visas i S:t Görans kyrka den 15-29 november. Klimatförändringarna är orättvisa eftersom det är de fattigaste människorna på jorden som drabbas värst, trots att de bidragit minst till utsläppen av växthusgaser. Här möter vi några av de människor som drabbats och får höra deras egna berättelser.

Växthusgaser känner inga gränser
Konsekvenserna av den rika världens utsläpp, drabbar just nu de fattigaste länderna hårdast. Vi ser de stora katastroferna i medierna. Cykloner, översvämningar och svår torka. Men vardagen – långt ifrån nyhetsrubrikerna – är svårare än så. Regn kommer inte längre som de brukar, skogar torkar ut, isar smälter. Konsekvensen blir uteblivna skördar, sjukdomar på nya platser och dricksvatten som bristvara.

Utställningen visas i S:t Görans kyrka den 15-29 november.

Vill du veta mer?

Här kan du se filmer om klimaträttvisa. Men framförallt – skriva under uppropet för ett avtal i Paris. Du kan också läsa mer på www.actclimate.se.

Rashida Khatun – överlevare efter cyklonen Aila i Bangladesh. Hon förlorade sin man och fyra barn. Floden raserade deras hem och tog deras ägodelar. I fem år bodde hon ensam på flodbanken dit de sökt skydd.