Kyrkan på Tällberg flyttar

Nyhet Publicerad Ändrad

I nära 20 år har Kyrkan på Tällberg funnits i Klockargårdens Kaffestuga. Nu tas skylten ned och Tällberg får en mobil kyrka tills en mer bestående lösning hittas.

Grundtanken med Kyrkan på Tällberg ligger i den fornkristna kyrkan –en kyrka som inte är bunden till en plats utan en gemenskap mellan människor.  Den första advent 1996 firades den första gudstjänsten i Kaffestugans övre rum. Idag tas kyrkans kurbitsmålade skylt ned och andaktsrummet packas ihop. Nya ägare ska in i Klockargårdens Kaffestuga i oktober och lokalen där kyrkan huserat i nära 20 år ska användas till annat.

Skylten tas ned.
Skylten tas ned. Foto: Ingrid del Castillo

Så vad gör man när en kyrka saknar lokal? Lösningen ligger i grundtanken om den fornkristna gemenskapen och ett nära samarbete med Tällbergs hotellverksamhet. Från och med 3 oktober är Kyrkan på Tällberg en mobil kyrka och kommer att flytta månadsvis runt bland hotellen. 

Under oktober månad  2015 fram till den 24/10 firas lördagens andakter och mässor i Wasastugan, Hotell Dalecarlia.  På Alla helgons dag firas mässa på Åkerblads i Skänkrummet och där stannar kyrkan till och med den 21 november. Därefter är det oklart i planeringen var kyrkan hamnar. Den mobila kyrkan fortsätter tills man hittar en lämplig lokal. Samtalsrummet finns däremot kvar i Koralstugan på Villa Longbers.

Kyrkan På Tällberg tillhör Leksands församling och uppstod ur ett behov av en andakts- och själavårdande verkssamhet i byn. För att inte konkurrera med söndagens gudstjänstliv i Leksand förlades samtliga andakter och mässor på lördagar.