Du spelar roll

Nyhet Publicerad Ändrad

Är du medlem i Svenska kyrkan? Då är du en möjliggörare! Det är du som tillsammans med andra medlemmar bildar församling och ger församlingen liv. Varje år finns många av kyrkans över 6,5 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling. Genom ditt medlemskap gör du det möjligt för kyrkan att vara en gemenskap för många.

Stöd i vardagen
Tack vare dig kan vi fortsätta det diakonala arbetet som innebär att vi finns för dem som kanske inte har ett givet sammanhang, som kanske hamnat i ekonomiska svårigheter  eller som är ensamma.

Tro och vuxet växande
Tack vare dig kan vi fira gudstjänster, ordna sorgegrupper, bibelstudium, samtalsgrupper och föredrag som  kan vara ett stöd i livet. 

Mötesplatser
Och tack vare dig kan vi möta äldre och dela gemenskap och få del av livskunskap. Vi kan ordna utflykter för dem som inte annars kommer ut, göra hembesök hos dem som inte annars får besök. Andra mötesplatser är soppluncher, församlingsaftnar och meditation. 

Barn, ungdom och familj
Du gör det även möjligt för flera hundra barn och ungdomar i veckan att mötas i öppna förskolan, körer, ungdomsverksamheter och barngrupper. Mötesplatser där både livets stora och små frågor avhandlas.

Livets stora händelser
Många möter kyrkan vid de stora händelserna som dop, vigsel och begravning. Och även det gör du möjligt. Din medlemsavgift gör att vi kan ha präster, vaktmästare och organister i kyrkan. 

Plats för reflektion
Du gör det även möjligt för oss att hålla kyrkan öppen varje dag. En plats att söka stillhet, tända ett ljus och kanske be en bön.  

Körer och konserter
Ditt medlemsskap gör det möjligt för oss att ha ett rikt musikliv. I Västermalms församling finns det 16 olika körer.  Det finns körer för alla, både för dig som inte sjungit så mycket och för dig som har stor körvana. Flera körer för barn och ungdomar  finns det också.

Nästan varje vecka finns det härlig musik att lyssna på  i någon av våra kyrkor både i forma av konserter men även i våra gudstjänster.

Kyrkan vid kriser
Vid samhälleliga katastrofer är kyrkan en medaktör i olika former av kris- och stödgrupper. Kyrkan hålls också öppen för besök och samtal.

Sjukhuskyrkan
I Västermalms församling har vi även en sjukhuskyrka på S:t Görans sjukhus. Ditt medlemskap gör att vi kan finnas som stöd i kanske svåra och oväntade situationer.

En del av historien
Det finn tre kyrkor och ett kapell på Kungsholmen och Essingöarna. En  gammal kyrka från 1688 och två som är uppförda på 1950-talet. 

Våra kyrkor skulle förfalla om inte församlingarna avsatte ekonomiska resurser för underhåll. Kyrkoavgiften är församlingarnas främsta inkomstkälla och är alltså av helt avgörande betydelse. Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att kyrkorna kan vårdas.


Annika Schlegel Åberg

Medlem genom dopet
Man blir medlem i kyrkan genom dopet. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med kyrkoherden eller annan präst.. Tidigare blev man i Sverige i regel automatiskt medlem i Svenska kyrkan vid födelsen. Har du valt att lämna kyrkan men ångrar dig och är döpt är det bara att kontak din församling så hjälper vi dig.

Är du osäker på om du är medlem eller har andra frågor om medlemskapet kontaktar du
vår församlingsexpedition:

Västermalms församling
Telefon: 08-650 49 00.
E-post: vastermalms.forsamling@
svenskakyrkan.se.
Besöksadress: Arbetargatan 21.