Älmhults församling

Välkommen till Älmhults församling!

SOM EN EXTRA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD

blir höstlovet lite längre än planerat för barn- och ungdomsverksamheten i Älmhults församling. Verksamheter som riktar sig till barn och unga pausas under perioden 23/10-1/11.

Orsaken är bekräftat COVID-19 hos medarbetare i församlingen som arbetar bland barn och unga, samt att den allmänna smittspridningen i Älmhult ökar just nu. I övrigt drar församlingen ner på verksamheten för att anpassa den till hälsoläget bland personal och ideella medarbetare. Förutom lunchmusiken 29/10 och minnesgudstjänsterna och mässan 31/10 och 1/11 är annan verksamhet inställt. Allt sker i överensstämmelse med gällande råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Älmhults församling har i aktuell situation nära samråd med smittskyddet på Region Kronoberg.

Pastorsexpeditionen är öppen för telefonsamtal (0476-561 80) och e-postmeddelanden almhult.forsamling@svenskakyrkan.se. Expeditionen är stängd för fysiska besök under vecka 44.

Har du frågor? Kontakta kyrkoherde Marcus Lejon 0476-561 83.

Kallelse och dokument till mötet finns under "Kyrkofullmäktig-Kyrkoråd-Kyrkoherde" eller tryck på bilden ovan.

För att ta del av dokumenten till kyrkofullmäktige den 3 november gå till denna sida: Kyrkofullmäktige-Kyrkoråd-Kyrkoherde. Genom att trycka på ”Lyssna” kan du även få dokumenten upplästa. Från den 26/10 kan du hämta dokumenten i pappersform på expeditionen under dess ordinarie öppettider.

Fullmäktige inleds med andakt i kyrkan kl. 18 och fortsätter sedan i Kyrkbackssalen. OBS! Tänk på Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av Corona-pandemin!

  1. Älmhults församlings gudstjänster och verksamheter är anpassade efter folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Mer information om detta finns att läsa i dokumenten nedan.