Babytisdag 0-18 månader

I temaform möts vi tillsammans med de minsta, till härliga stunder i musikens tecken. Fika och gemenskap erbjuds varje gång. Tisdagar kl 9.30-11.30. Lokal: Arken, Församlingshemmet

Kontaktuppgifter

Magdalena Brown 

0476-56184 magdalena.brown@svenskakyrkan.se

Ingrid Ericsson

0476-56198    ingrid.ericsson@svenskakyrkan.se