Söndagsskolan (3-12 år)

Vi vill erbjuda en söndagsförmiddag på barnens egna villkor. ”Barnens gudstjänst” är en samling i det lilla formatet med sång, Bibelberättelser och drama. Vi deltar också i gudstjänsten i kyrkan och avslutar med god kyrkfika. Söndagar kl 9.45-11.30. Plats: Kyrkbackssalen, det blå huset bredvid Älmhults kyrka.

kontaktuppgifter

Malin Johnsson             0476-56194

malin.johnsson@svenskakyrkan.se   

Magdalena Brown        0476-56184

magdalena.brown@svenskakyrkan.se

Ingrid Ericsson             0476-56198

ingrid.ericsson@svenskakyrkan.se

Annelie Svensson       0476-56199

annelie.svensson@svenskakyrkan.se